Landschapsbeheer in Noardelike Fryske Wâlden heeft effect: natuur verbeterd in beheerde gebieden

De lijsterbes © Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Het landschapsbeheer van vereniging de Noardlike Fryske Wâlden heeft effect. In de gebieden die actief beheerd worden komen meer dieren- en bomensoorten voor dan in de gebieden die niet beheerd worden.
In het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden komen bijzondere en deels unieke dieren en planten voor, zegt de vereniging. Goed onderhoud van de natuur draagt daar aan bij.
In de gebieden die door leden van de vereniging worden onderhouden, zitten bijvoorbeeld 40 procent meer broedvogels dan in elzensingels en houtwallen die niet worden beheerd. Vooral de bonte specht en de spreeuw doen het goed in deze gebieden.

Vereniging bestaat 20 jaar

Volgens de Noardlike Fryske Wâlden zorgt daarnaast de zogenaamde eindkap, het kappen van een rij bomen na 21 tot 25 jaar, voor een groei in het aantal meidoorns, rozen en lijsterbessen. Het zijn uitkomsten uit het rapport Staat van Natuur, dat vrijdag op de jubileumbijeenkomst van de vereniging gepresenteerd is. De vereniging bestaat 20 jaar.