Achtkarspelen wil flexwoningen om druk op opvang statushouders te verlichten

Een voorbeeld van nieuwe flexwoningen in het zuiden van het land © ANP
Het college van Achtkarspelen heeft locaties in beeld voor flexwoningen voor reguliere woningzoekenden. Het moet druk op de opvang van statushouders afnemen, voor wie de gemeente eerst een 'tussenvoorziening' op het oog heeft.
Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om statushouders, die dus in het land mogen blijven, van een woonplaats te voorzien. Sinds een jaar gaat dat in Achtkarspelen steeds moeilijker. Dit jaar moeten er in totaal 61 mensen worden gehuisvest. Tot september hebben al 30 mensen een plek gevonden.
Er is voorlopig gebruik gemaakt van vakantiehuizen en gebouwen die op termijn worden gesloopt. Er is een lijst opgesteld met leegstaande panden, corporatiewoningen die voor herontwikkeling in aanmerking komen, lege kantoren en recreatiehuizen. Het aanbod daarin is echter beperkt, ook met het oog op de bereikbaarheid.

Grotere tussenvoorziening

Achtkarspelen heeft zicht op een 'grotere tussenvoorziening', waar ruimte is voor 40 plaatsen. Maar een definitieve beslissing heeft het college daar nog niet over gemaakt.
Voor de wat langere termijn zet het college in op flexwoningen, waar reguliere woningzoekenden of starters in moeten komen. Er wordt gedacht aan woonunits en bestaande gebouwen zoals kantoren, scholen en kerken. Er zouden 50 'wooneenheden' moeten komen die voor 10 tot 15 jaar kunnen worden gebruikt.
Het centrum van Buitenpost © RTV NOF
Op deze manier moet er weer ruimte ontstaan voor statushouders die vaak vanwege de omvang van het gezin geen huis kunnen vinden. De flexwoningen en het geld daarvoor moeten door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Het college hoopt dat de realisatie over een half jaar tot een jaar kan beginnen.

Afspraken met corporaties

Voor de echt lange termijn wil Achtkarspelen afspraken met WoonFriesland en Stichting Woningbouw Achtkarspelen aanscherpen. Achtkarspelen vindt het jammer dat SWA onlangs huizen uit de markt heeft gehaald voor sloop en nieuwbouw, want daardoor nam de druk op de beschikbare huizen verder op.
Corporaties wijzen huizen met voorrang toe, de gemeente zorgt voor een urgentiestatus en begeleiding. De voorraad aan huizen moet worden uitgebreid, ook via het gemeentelijk woningbouwprogramma.