Wetterskip begrijpt waterplantenoverlast in Zuidwesthoek, maar vindt het ook goed nieuws

Waterplanten in de Skraarder Feart © Arjen Bosselaar, Omrop Fryslân
Wetterskip Fryslân begrijpt de kritiek van watersportondernemers in Makkum en omstreken. Die hebben veel last van een explosieve groei van waterplanten in de vaarten in de Zuidwesthoek.
Wetterskip Fryslân wil dan ook graag in overleg met de ondernemers voor wie er wat moet gebeuren en hoe dat geregeld kan worden.
Met een lange hark haalt ecoloog Fokelien Looijenga van Wetterskip Fryslân woensdagmiddag wat waterplanten uit de Skraarder Feart bij Exmorra. "Ik zie voornamelijk grof hoornblad, wat kroos en hier bijvoorbeeld ook gele plomp en pijlkruid in het water", zegt ze.
Wetterskip begrijpt waterplantenoverlast in Zuidwesthoek, maar vindt het ook goed nieuws
De ecoloog begrijpt dat pleziervaarders het minder vinden. "Maar als ecoloog word ik wel blij van deze vaart. Een paar jaar geleden hadden wij in Fryslân bijna geen waterplanten, nu wel. Dat betekent dat er meer licht op de bodem komt waardoor de planten beter en sneller groeien. Dat is eigenlijk goed nieuws."

Verschil tussen inheems en exoot

Dat bevestigt ook Otto van der Galiën, van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân: "Als de hele vaart dicht ligt met waterplanten kun je er met je bootje moeilijk door, dus dat er klachten komen kunnen wij ons goed voorstellen. Maar het is wel een teken dat de waterkwaliteit vooruit gaat, zoals Fokelien zegt."
Ook de warmte heeft een toename van begroeiing gestimuleerd. Toch maakt Wetterskip Fryslân wel onderscheid tussen inheemse en exotische planten.
Van der Galiën: "Het exotenbeleid is radicaal, die moeten met wortel en tak worden uitgeroeid. De inheemse soorten horen hier, die willen we ook graag hebben, maar het moet niet zo zijn dat ze andere dingen in de weg zitten. Want bij teveel waterplanten heeft de recreatie een probleem. Dat belang speelt ook, dus dan zetten wij bijvoorbeeld een maaiboot in zodat de bootjes er weer doorheen kunnen."

Ruimte voor open water

De Skraarder Feart ligt nog niet helemaal vol met waterplanten. Daar kunnen op dit moment nog bootjes door, maar dat moet ook, zegt ecoloog Looijenga: "Wij hebben natuurlijk ook doelen voor de aan- en afvoer van water. Maar ook voor de ecologie zou dat niet goed zijn, er moet ook wat open water voor zijn in combinatie met planten boven en onder water. Je kunt altijd zeggen dat je een bepaald deel onderhoudt zodat bootjes erbij kunnen, en dat je de kant dan vrijhoudt van onderhoud."
© Omrop Fryslân
Afspraken over baggeren zijn vastgelegd in het 'Provinciaal verbeter- en Vervoersplan' en de 'Provinciale Verordening Vaarwegen.' De relatief ondiepe en smalle vaarwegen vallen onder het beheer van Wetterskip Fryslân.