Veel minder dorpen doen mee aan jaarlijkse 'Sutelaksje' met Friese boeken

Sutelaksje © Afûk
De 'Sutelaksje', het venten langs de deuren met Friese boeken, wordt dit jaar in veel minder dorpen gehouden. Waren er bij eerdere edities een stuk of zestien dorpen die meededen, nu is daar nog maar ongeveer de helft van over.
Bij de traditionele Sutelaksje van Stichting It Fryske Boek gingen vrijwilligers met kruiwagens en boeken de hele provincie door. De laatste jaren doen verenigingen en clubs de verkoop van boeken en mogen ze als vergoeding 25 procent van de opbrengst houden voor de eigen clubkas.
Volgens coördinator Ida Heddema van Boeken fan Fryslân, de organisatie achter de jaarlijkse Sutelaksje, is het een gevolg van de coronacrisis dat er nu veel minder deelnemers zijn. "Verenigingen kwamen wat meer stil te liggen", zegt Heddema. "Mensen verlieten besturen en de contactpersonen die we hadden, zijn weg. Dan is het heel moeilijk om nieuwe, enthousiaste mensen te vinden."

Onbekend

De organisatie probeert via sociale media en andere kanalen de Sutelaksje onder de aandacht te brengen en verenigingen enthousiast te maken. "Het is nog heel onbekend bij mensen dat er echt ieder jaar nog 'sutelaksjes' gehouden en georganiseerd worden, alleen nu door dorpen zelf", zegt Heddema.
Allerlei clubs kunnen zich opgeven voor het venten. "Het kunnen toneelverenigingen zijn, ijsclubs, muziekverenigingen", legt Heddema uit. "Er wordt nu nog gevent in dorpen die dat al een paar jaar doen, en dat ieder jaar weer."

Vertrouwen

Ze heeft er wel vertrouwen in dat het weer goed gaat komen. "Voor volgend jaar hebben we al zes dorpen die dit jaar niet 'sutelje', maar volgend jaar wel willen verkopen. Eigenlijk zouden we wel meer willen hebben, maar als we zestien per jaar kunnen organiseren, dan zijn we daar heel tevreden mee. "
Dit jaar zijn er tot 5 november nog vier 'sutelaksjes': in Jorwert, Wergea, Holwerd en Gersloot.