Minister van Binnenlandse Zaken Bruins Slot houdt Rede van Fryslân

Hanke Bruins Slot © Martijn Beekman
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot spreekt dit jaar de Rede van Fryslân uit. Op 24 november geeft ze in de Statenzaal van het Provinciehuis haar visie op de toekomst van de Friese taal.
Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok is blij met de toezegging van de minister. "Ze neemt de tweede Rijkstaal serieus. De Friese taal is een actueel en relevant thema en een pijler van onze identiteit. Hoe kan het gebruik en de positie van de taal worden versterkt? Ik ben benieuwd naar de visie van de minister."
Bruins Slot werd in januari minister in het kabinet Rutte. Eerder was zij lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en lid van de Tweede Kamer.
De Rede van Fryslân is een jaarlijkse traditie van de provincie Fryslân. Eerdere sprekers waren onder andere Carola Schouten, Gerrit Hiemstra, Pieter Winsemius, Prins Carlos de Bourbon de Parme, Olaf Koens en Gerdi Verbeet.