Zorgen over kosten nieuw zwembad Drachten: "Het moet geen natte Lawei worden"

Het nieuwe zwembad komt aan de Sportleane in Drachten © Omrop Fryslân
Er zijn in de raad van Smallingerland grote zorgen over de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Het nieuwe zwembad van Olympische afmetingen moet over twee jaar klaar zijn.
De kosten worden geschat op ruim 30 miljoen euro, maar verschillende partijen in de Raad van Smallingerland zijn bang dat het project nog duurder zal worden in deze tijd van hoge inflatie en krapte aan bouwmaterialen. Fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP vindt daarom dat de gemeenteraad nu moet ingrijpen om te voorkomen dat de Welle een 'natte Lawei' wordt, een project dat miljoenen duurder wordt dan begroot.
De ELP wil dat de gemeenteraad ingrijpt:
"Als het project duurder wordt, is het onze taak om het project te versoberen, zodat we binnen de begroting blijven ", zegt De Vries. "We moeten voorkomen dat we de burgers van de gemeente opzadelen met een nog groter exploitatietekort."

40 euro per inwoner

Dat tekort is becijferd op 1,8 miljoen euro per jaar. Volgens De Vries komt dat neer op 'elk jaar opnieuw 40 euro voor iedere inwoner'. "Dat bedrag moet zeker niet hoger worden."
De Vries kijkt kritisch naar de begroting van b. en w. voor het nieuwe zwembad. Hij is bang dat het aantal toekomstige bezoekers te positief wordt voorgespiegeld, waardoor toekomstige lasten nog verder op kunnen lopen. "Het is zaak dat wij als raad op ons tellen passen, want wij zijn verantwoordelijk voor het budget."
De Vries wijst erop dat de plannen voor het nieuwe zwembad in de loop van de tijd zijn uitgebreid met twee extra banen, om het zwembad Olympische afmetingen te geven. "Dat had voor ons niet gehoeven en voor sommige andere partijen ook niet. Als dat helpt om het bad goedkoper te maken, mogen die extra banen er van mij wel weer af."

"Niet tegen elke prijs"

Fractievoorzitter Tjebbe van der Meer van het CDA in Smallingerland deelt de zorgen van collega-raadslid Yntze de Vries. "We willen een mooi zwembad, maar niet tegen elke prijs", zegt hij. "Het moet wel betaalbaar blijven. Als het project sterk over de begroting heen gaat, dan moeten we alle opties onderzoeken om de kosten te beperken, ook het versoberen van het project."
Van der Meer wijst erop dat het dure zwembad geen typisch Drachtster probleem is. "Het is een ingewikkelde tijd. Overal worden grote projecten duurder."
De gemeenteraad van Smallingerland praat dinsdagavond over vijf grote projecten. Naast het Drachtster zwembad gaat het om Oudega aan het water, de nieuwbouw van een nieuwe school voor speciaal onderwijs en de uitbreiding van woonwagenstaanplaatsen.
Bij al deze projecten kan volgens het college van b. en w. gesproken worden over financiële risico 's. Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier wilde voor de raadsvergadering niets zeggen over de financiële risico's van het nieuwe zwembad en de andere grote projecten in de gemeente.