Wetterskip wil met de samenleving in gesprek over een klimaatbestendig Fryslân

Van droogte tot wateroverlast: er staat ons heel wat te wachten © Kappers Media
Wetterskip Fryslân gaat de komende tijd met Friezen, ondernemers en organisaties in gesprek over een klimaatbestendige toekomst. Daarvoor staan zes 'gebiedsgesprekken' op de planning.
Het klimaat verandert: perioden met veel regen worden afgewisseld door extreme droogte. Dat vraagt om een nieuwe aanpak en aanpassingen van het water- en grondbeheer.

'Impact op leefomgeving'

De provincie en Wetterskip Fryslân willen nu weten wat de inwoners van Fryslân zelf in hun dagelijks leven van de gevolgen van deze klimaatveranderingen merken. Daarom worden de komende tijd praatavonden gehouden met burgers, ondernemers en organisaties.
Het eerste gesprek vindt dinsdag plaats in Surhuisterveen. Daarna volgen Holwerd, Winsum, Akkrum, Woudsend en Donkerbroek nog. Op de gespreksavonden moet het gaan over de gevolgen en uitdagingen van de klimaatverandering voor Fryslân.
"Mensen weten zelf wat er bij hen in het gebied speelt", zegt Frank Jorna van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. "De aanpak zal impact hebben op de leefomgeving van de samenleving. De mensen zullen er zelf ook gedachten over hebben. Daar willen we over in gesprek."
Het kan gaan om inzichten op de inrichting van de provincie tot aanpassingen in het waterbeheer.

Jaren vooruit

De gesprekken moeten leiden tot een aanpak die jaren mee kan. "Bij het Wetterskip doen we investeringen voor een lange tijd. Daarom willen we nu toe naar een visie waarmee we 50 jaar vooruit kunnen. We moeten daarbij rekening houden met de klimaatveranderingen", zegt Jorna.
De uitkomsten van de avonden worden meegenomen in de visie op water- en bodembeheer waar Wetterskip Fryslân samen met de provincie aan werkt. Het uiteindelijke doel is een klimaatbestendig Fryslân in 2050.