Europarlementariërs luisteren naar jonge boeren: "Ze begrepen dat het penibel wordt"

Eke Folkerts van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt © Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
Zo'n 15 tot 20 Europarlementariërs hebben maandag geluisterd naar het verhaal van een groep jonge boeren uit Nederland en België, die bezorgd is over hun toekomst. De groep pleit voor een 'young farmers check', waarin gekeken wordt naar het effect van het beleid op jonge boeren.
De jonge boeren hadden 250 parlementariërs uitgenodigd. Dat slechts een klein deel daarvan in gesprek ging met de groep, viel Eke Folkerts van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) niet tegen. "Het viel ons erg mee. Het was erg slecht weer en die 250 waren lang niet allemaal in Brussel."

Een signaal afgeven

De demonstratie werd gehouden vanwege de Europese Raad die maandag bijeen kwam. In die raad zitten alle ministers van Landbouw en Visserij uit de Europese landen. De raad spreekt over de voorstellen van de Europese Commissie.
De boeren wilden een signaal afgeven dat er bij het bepalen van het beleid ook rekening moet worden gehouden met het belang van jonge boeren. "Dat hebben wij goed kunnen vertellen", zegt Folkerts. "De parlementariërs zijn lang bij ons geweest. Ze begrepen wel dat het heel penibel wordt voor de agrarische sector. Er was wel oog voor dat het zo niet kan."
Volgens Folkerts komt er zeker een vervolg op de gesprekken van maandag. De jonge boeren zullen de young farmers check verder uitwerken en ze willen die met presentaties meer onder de aandacht brengen.