Frans Lauta van Aysma en zijn dochter Miranda zijn nu van adel

Frans Lauta van Aysma en zijn dochter Miranda © André Buwalda
De 76-jarige Frans Lauta van Aysma en zijn dochter Miranda uit Apeldoorn gaan voortaan als 'van adel' door het leven. Ze krijgen maandag het adelsdiploma. Dat de Van Aysmas de erkenning krijgen, is mede te danken aan André Buwalda uit Schettens.
Dat iemand in de adelstand wordt erkend, is een unicum. Eerder dit jaar werd de zaak-Van-Aysma al erkend door de Hoge Raad van Adel.
André Buwalda uit Schettens verdiept zich als kerkrentmeester al zeven jaar in de historie van de familie Van Aysma: kapitein Schelte van Aysma ligt begraven onder de kerkvloer. Zijn helm die al eeuwen in de kerk bewaard werd, is opgenomen in de Canon van de Nederlandse geschiedenis.
"Dit is een bijzondere en feestelijke dag", zegt Buwalda. Hij haalt Frans met de auto op uit Apeldoorn om van daaruit naar Den Haag te rijden. Daar worden ze om 16.00 uur verwacht op het kantoor van de Hoge Raad van Adel en worden Frans en zijn dochter erkend in de adelstand.

Contact via Facebook

Buwalda raakte door de grafkelder en de helm in de kerk van Schettens in de ban van de familie Van Aysma. "Van het een kwam het ander. Op een gegeven moment zagen we op Facebook dat er nog mensen leefden met de naam Van Aysma. Die zouden dan mogelijk ook recht hebben op de adellijke titel."
André Buwalda (links) en Frans Lauta van Aysma © André Buwalda
Er is stamboomonderzoek en DNA-onderzoek verricht, vertelt Buwalda. "De familie was hogelijk verbaasd dat ze afstammen van de adellijke familie Van Aysma."

Dankbaar

Het bleek dat de familie de titel wel had kunnen aanvragen. Buwalda kwam erachter dat er op een gegeven moment drie broers waren die de adellijke titel hebben voortgezet. De vader was daarna voor de tweede keer gehuwd was en had bij die vrouw ook kinderen gekregen. Blijkbaar is voor deze kinderen nooit een titel aangevraagd, en dat kan met geld te maken hebben.
Dat de andere kinderen geen titels en geen geld hadden, is op te maken uit de boeken. "Al snel zie je dat die kinderen gewone beroepen hebben."
André Buwalda
Frans van Lauta van Aysma wil liever jonkheer worden dan dat hij een groot geldbedrag krijgt, zo heeft hij aan Buwalda verteld. Buwalda is dankbaar dat het gelukt is: "We hebben een band met die man. Mooi dat je iemand kunt helpen, ook vanuit de kerk. Hij is er heel blij mee."
Frans van Lauta van Aysma
"Het voelt heel onwennig, vreemd en spannend. Maar ook mooi", zegt de nieuwe jonkheer zelf. "Het is een erkenning. Vroeger was mijn familie ook van adel, door onderzoek is deze erkenning nu voor elkaar gekregen."
Toch blijft hij er nuchter onder en woont hij niet in een kasteel. "Ik zit in een klein kamertje in een flat. Ik heb alleen maar AOW en een klein pensioentje."
Een adelsdiploma, ook wel adelsoorkonde of adelsbrief genoemd, is een bevestiging dat een persoon van burgerlijke afkomst in de adelstand is opgenomen.