Jonge boeren pleiten voor 'young farmers check' en geven in Brussel signaal af

Eke Folkerts © Eigen foto
Een groep jonge boeren uit Nederland en België gaat vandaag naar het Europees Parlement in Brussel om steun te vragen voor hun toekomst. Volgens de jonge boeren staat die toekomst ernstig onder druk: maar 10 procent van de boeren is jonger dan 40 jaar.
En ook maar 15 procent van de boeren heeft een opvolger. Jonge boeren hebben steun nodig, maar volgens hen worden ze juist geconfronteerd met beleid dat ze geen perspectief geeft. Ook uit Fryslân zijn een paar boeren onderweg naar Brussel. Daar is ook Eke Folkerts bij van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Ze voert heeft bedrijfsovername in haar portefeuille.
"Het toekomstperspectief van de jonge boeren lijkt niet zo goed", zegt Eke Folkerts. "Er is veel beleid dat over elkaar heen rolt en dat bijt elkaar erg. Dat zorgt ervoor dat je op het laatst geen kant meer op kan." Het heeft onder andere te maken met het stikstofbeleid en het verbod op het uitrijden van mest. "Innovaties worden afgekeurd en het afschaffen van derogatie kost veel geld, maar tegen al die regels staat niet iets tegenover."

Geld in de sector houden

De regering heeft de sector geld toegezegd. "Dat geld is voor de uitkoop van stoppers, terwijl we juist hebben gepleit om het geld voor innovatie beschikbaar te stellen. Dan blijft het geld in de sector en kunnen de jonge boeren bouwen aan toekomstbestendige en duurzame bedrijven."
Ze merkt dat meer jonge boeren het niet meer zien zitten. "We waren altijd optimistisch en als NAJK zijn we er ook voor de blijvers. Maar het wordt nu zo langzamerhand wel anders. We hebben zoveel plannen aangeleverd om perspectief en ruimte te krijgen, maar alles breekt onder onze handen af. Er komt geen steun van de overheid, en dan heb ik het niet over geld, maar in ruimte om te ondernemen."
Eke Folkerts
Ze gaan met een paar Belgisch collega's naar Brussel om een duidelijk signaal te geven. "Het is een nationale aangelegenheid, maar het speelt overal in Europa. We moeten aan de bel trekken. Alle boeren die je kwijt raakt, krijg je niet weer."
De demonstratie vindt plaats vanwege de Europese Raad die maandag bijeen komt in Brussel. In die raad zitten alle ministers van Landbouw en Visserij uit de Europese landen. De raad praat over de voorstellen van de Europese Commissie.

Young farmers check

Concreet willen ze dat in het beleid een 'young farmers check' wordt opgenomen. "Dat niet alleen wordt gekeken wat het effect is op de landbouwsector, maar ook naar het doorwerkende effect voor de jonge boeren. En als dat te nadelig is, moet daar een oplossing voor worden gevonden of het beleid moet niet op die manier doorgaan."
Ze zijn niet met veel mensen. "Het gaat net om massa, maar om de boodschap." Ze hebben de pers uitgenodigd en zo'n 30 Europarlementariërs komen voor een gesprek.