Toekomst volledig Friestalig tijdschrift De Nije staat op losse schroeven

Tijdschrift De Nije © Omrop Fryslân
De kans is groot dat het Friese tijdschrift De Nije in december voor het laatst verschijnt. Het volledig Friestalige magazine wordt gemaakt door de Ried fan de Fryske Beweging. Volgens de Raad kan het nooit quitte spelen zonder hulp van de overheid.
Het blad heeft ongeveer 350 abonnees en er worden ongeveer 250 exemplaren van elk nummer verkocht in de winkel. De kosten worden door de Raad zelf gedragen en dat breekt haar nu op.
"Aant Mulder en ik waren de aanjagers", vertelt Piet Bergsma. "Aant is inmiddels overleden en het betekent dat het op teveel mensen neerkomt die het als vrijwilliger doen. Op die manier heeft het eigenlijk geen toekomst, het is geen vrijwilligerswerk."
Piet Bergsma
Er is daarom een dringend beroep gedaan op gedeputeerde Sietske Poepjes om het tijdschrift met financiële steun overeind te houden, maar Poepjes heeft laten weten daar geen mogelijkheden voor te zien. Het tijdschrift bij de Afûk onderbrengen lukte ook niet.
Dat is jammer, vindt Bergsma. "De provincie steekt veel geld in het onderwijs en steunt tal van andere tijdschrijven. De Nije is een tijdschrift voor een breed publiek. Als Ried fan de Fryske Beweging vinden wij dat daar plaats voor moet zijn."
De Nije verscheen voor het eerst met een nulnummer in december 2018. Het was de opvolger van het blad Swingel.