FNP maakt conceptprogramma Statenverkiezingen bekend: partij wil af van komst Lelylijn

Sijbe Knol zal lijsttrekker van de FNP zijn © Omrop Fryslân
De FNP heeft het conceptverkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van komend jaar bekendgemaakt. Daarin staat onder andere dat er een streep door de Lelylijn moet komen.
Dat heeft vooral te maken met de deal die is gesloten over de bouw van huizen die gekoppeld is aan de nieuwe spoorlijn. In Fryslân zouden tienduizenden nieuwe huizen gebouwd moeten worden en dat ziet de FNP niet zitten, zegt hoofdbestuurder Jan Arendz.
"We vinden dat er huizen bijgebouwd moeten worden naar aard, schaal en karakter. Als je door de Lelylijn zoveel aantrekkingskracht creëert door meer huizen te bouwen, dan ga je steeds meer op de Randstad lijken. De ruimte en het landschap zijn het goud van de provincie. Als je dat opoffert krijg je het niet meer terug", stelt Arendz.
Op dit moment zit de FNP in het college met de VVD. Omdat het FNP een streep wil door de aanleg van de Lelylijn, lijkt een nieuwe samenwerking vrijwel uitgesloten.

"Laat de boer weer winnen"

In het conceptprogramma staan drie onderwerpen centraal: de 'mienskip', het landschap en prettig wonen. Een opvallende passage is de zin 'Laat de boer weer een winnaar zijn'. Volgens Arendz bedoelt de FNP daarmee dat boeren op basis van vrijwilligheid zelf stappen moeten zetten naar een natuurinclusieve en biologische werkwijze.
"We zien dat de consument er wel iets voor over heeft dat er door de boeren iets aan landschap, natuur en biodiversiteit wordt gedaan", zegt Arendz, die hoopt dat Fryslân vooroploopt met de landbouw van Nederland.
Verder wil de partij van lijsttrekker Sijbe Knol onder meer dat kinderen van 7 jaar oud gratis kunnen sporten en dat er meer aansluiting met jongeren wordt gezocht. Op 8 oktober moeten de 1.500 leden van de partij het programma nog goedkeuren.