Toekomst vaarverbinding Ameland: "Verbeteren bestaand traject meest logisch"

© Omrop Fryslân
Het optimaliseren van de bestaande vaarverbinding tussen Holwerd en de veerhaven van Nes op Ameland is de meest logische optie voor de toekomst. Dat denkt burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland.
Zo'n honderd mensen kwamen donderdagavond bijeen in ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum. Rijkswaterstaat organiseerde daar een informatiebijeenkomst over de toekomstige bereikbaarheid van het eiland, van 2030 tot ruwweg 2100.

Optimaliseren of verplaatsen

Om die bereikbaarheid voor de komende decennia veilig te stellen, moet de minister van Infrastructuur en Waterstaat volgend jaar een keuze maken. De bestaande verbinding tussen Holwerd en Nes moet worden geoptimaliseerd of een, of beide, veerhavens moeten worden verplaatst, bijvoorbeeld die van Holwerd naar Ferwert.
© Omrop Fryslân
Mogelijke verplaatsing van de veerhaven van Holwerd naar Ferwert zou kunnen betekenen dat er minder hoeft worden gebaggerd. Bezwaren tegen dat plan zijn de hoge kosten van de aanleg, en de negatieve invloed op het vogelrijke kweldergebied boven Ferwert.

"Niet veel voordelen verplaatsing"

"Wij denken dat het goed zou zijn als Nes de aanlandingsplaats blijft, anders moet de hele infrastructuur op het eiland op de kop", volgens burgemeester Stoel. "Zoals ik het nu zie, qua financiën en natuur, dan levert ook een eventuele verplaatsing van Holwerd naar Ferwert uiteindelijk niet veel voordelen op."
Of de keuze op optimalisatie van de bestaande verbinding zal vallen, blijft de komende maanden nog de vraag. Programmamanager Wilmar Stigter van Rijkswaterstaat sprak zich niet duidelijk uit over een voorkeursvariant. "We gaan in de tweede fase van het project nog een keer goed naar alle oplossingen kijken."
Wilmar Stigter van Rijkswaterstaat
Dat er iets aan de vaarverbinding moet worden gedaan, is wel duidelijk. Jaarlijks moet in opdracht van Rijkswaterstaat zo'n 1,8 miljoen kuub zand en slib worden gebaggerd, omdat de vaargeul dichtslibt. Dat is omgerekend zo'n drie kuub per passagier. Het baggeren kost een hoop geld, maar heeft ook invloed op de natuur. Bij laag water hebben de veerboten steeds vaker vertraging, of vallen zelfs afvaarten uit.

"Onze snelweg"

"Dat is in de toekomst absoluut onwenselijk", zegt burgemeester Stoel. "Het is onze snelweg naar de rest van de wereld. Ook wij moeten vanaf het eiland op tijd op onze afspraak op de vaste wal kunnen zijn. Daar is de vaarverbinding cruciaal voor."
Burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland
Het onderzoek heeft tot dusver dertien alternatieve vaarverbindingen opgeleverd. Velen daarvan zullen de komende tijd nog worden veranderd en aangescherpt, aldus Rijkswaterstaat. De vaarverbinding naar Ameland moet in ieder geval duurzaam, betrouwbaar en realistisch zijn.

Volgend jaar duidelijkheid

De komende maanden moet het onderzoek worden afgerond. Het is de bedoeling dat de minister volgend jaar een keuze maakt uit de verschillende opties.