Bedrijfsleven maakt met 26 miljoen financiering sluis Kornwerderzand rond

De sluizen van Kornwerderzand © Shutterstock.com (Steve Photography)
De financiering van de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand is rond. Het bedrijfsleven dat van de verbreding profiteert, heeft het laatste financiële gat gedicht. Het gaat om ruim 26 miljoen euro.
Er moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet, vooral juridisch, zo zegt Gert Schouwstra van AA-planadvies. Hij is betrokken bij het maken van de afspraken.
Schouwstra zegt dat het om juridische lastige documenten gaat en dat de betrokken bedrijven er goed onderzoek naar moeten doen. Nieuwsblad Transport, dat het verhaal als eerste bracht, organiseert in november een congres waar alle handtekeningen worden gezet.
De financiering voor de verbreding van de sluis van Kornwerderzand is zo goed als rond
Dat is ook noodzakelijk omdat op 21 december in de Statenvergadering een besluit wordt genomen over de provinciale bijdrage. Het gaat dan onder andere om het openen van een zogenoemd 'leenfonds' waarin de bedrijven dan onafhankelijk geld kunnen storten, totdat de ruim 26 miljoen is terugbetaald.
Over deze bijdrage is lang discussie geweest. De voormalige minister van Verkeer en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen wilde dat het bedrijfsleven vrijwillig een bijdrage deed. Daar was veel kritiek op. Vooral omdat bedrijven die niet meebetalen toch profiteren.
Er werd daarom gevraagd een tolwet in te stellen voor de sluis. Iedereen die er dan gebruik van maakt, betaalt in dat geval mee. De Tweede Kamer stemde echter niet in met dat voorstel.
Sluis bij Kornwerderzand © Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
In totaal kost de volledige aanpak van het sluizencomplex bij Kornwerderzand ruim 200 miljoen euro. Het gaat dan ook om de vernieuwing van de bruggen en het uitdiepen van vaargeulen naar de havens van onder andere Makkum en Lelystad.
Het Rijk draagt 111 miljoen euro bij, de provincies Fryslân, Flevoland, Overijssel en betrokken gemeenten staan garant voor ruim 60 miljoen euro. Het bedrijfsleven levert de overige 26,5 miljoen euro. In 2028 moet het project klaar zijn.

"Aantonen dat het geld er is"

Gedeputeerde Avine Fokkens zegt blij te zijn dat het bedrijfsleven nu zo ver is. Ze heeft wel een voorbehoud.: "Het bedrijfsleven moet echt kunnen aantonen dat het geld er is. De Staten moeten dan akkoord geven." Naast het leenfonds betaalt de provincie 19,5 miljoen euro mee aan de aanpak van het complex.