Wetenschappers waarschuwen opnieuw voor gevaren gaswinning Waddengebied

Gaswinning bij Ameland © ANP
"Wij hebben het gevoel dat het de verkeerde kant opgaat, dat de vergunning om gas te winnen er toch zal komen", zegt kustecoloog Tjisse van der Heide. Hij is een van de grote groep wetenschappers die het kabinet opnieuw waarschuwt voor de gevolgen van gaswinning in de Waddenzee.
Midden juni was er ook al een kritische brief aan minister Van der Wal van Stikstof en Natuur, minister van Klimaat en Energie en staatsecretaris Vijlbrief van Mijnbouw. Die was ondertekend door goed vierhonderd wetenschappers en deze ook weer.

Minder platen zullen droogvallen

Een combinatie van bodemdaling door gaswinning en een hogere zeespiegel door klimaatverandering, zal ervoor zorgen dat het Wad bij eb op minder plekken droogvalt, waarschuwen de wetenschappers. Beschermde vogelsoorten hebben de drooggevallen platen nodig om eten te vinden.
De wetenschappers schrijven verder dat het kabinet geen geld meer moet steken in gaswinning. In plaats daarvan zou er een Noodplan Klimaat moeten komen voor het met spoed afbouwen van het gebruik van gas en olie. Daar willen de wetenschappers ook wel over meedenken, zegt Van der Heide die bij het NIOZ en de universiteit van Groningen werkt.

Beschermd natuurgebied

Van der Heide wijst erop dat de Waddenzee beschermd Unesco- en Natura 2000-gebied is. Daar moet de natuur op de eerste plaats staan. Het IPPC roept ook op om niet over de anderhalve graad opwarming van de aarde heen te gaan.
En het gaat niet enkel om de vogels die niet meer op de Wadplaten kunnen eten omdat die niet meer droogvallen. Aan de buitenkant tegen de zeedijken aan zakt het buitendijks land ook mee. Dat vormt een soort verdedigingslinie van de dijken tegen de zee. Als dat verdwijnt, is dat gevaarlijk voor de mensen.
De wetenschappers willen opmaken wat er nu is aangeboord en geen gaswinning op nieuwe plaatsen. "Als we opmaken wat we nu hebben, gaan we al over de anderhalve graad opwarming van de aarde heen."

'Nieuwe gasvergunning levert pas over vijf jaar gas op'

Nieuwe gaswinning toestaan zodat mensen hier niet in de kou zitten, is een schijnargument, volgens Van der Heide. Als je nu gaswinning toestaat, kan datzelfde gas pas over een jaar of vijf worden gebruikt. Het is geen oplossing voor de dichtgedraaide gaskraan in Rusland van nu.
Van der Heide zet de drie hoofdpunten nog even op een rijtje: opmaken wat er nu is, geen nieuwe gaswinning toestaan en de energietransitie met snelheid doorzetten. Hij is niet erg optimistisch over het feit dat deze brief nu wel een positief effect zal hebben, "maar ik heb goede hoop."