Jacht op wildsoorten voorlopig niet meer toegestaan: Fryslân keurde plan onterecht goed

Jacht op hazen © ANP
Er mag in Fryslân voorlopig niet meer gejaagd worden op hazen, fazanten, wilde eenden, houtduiven en konijnen. De provincie trekt de goedkeuring voor het vorig jaar vastgesteld Faunabeheerplan weer in na bezwaar.
In zo'n Faunabeheerplan staat hoeveel diersoorten er gewenst zijn in een bepaald gebied. Het plan voor 2022-2026 is opgesteld door Faunabeheereenheid Fryslân (FBE), een samenwerking van jagers, boeren en terreinbeheerders.

Bezwaar Fauna4Life

Het plan moet worden voorgelegd en de provincie Fryslân heeft het op 21 december vorig jaar goedgekeurd. Stichting Fauna4Life heeft echter bezwaar gemaakt op de plannen. Deze landelijke stichting komt op voor de in het wild levende dieren in Nederland.
Een bezwaarcommissie van de provincie heeft daarom nogmaals naar de plannen gekeken en kwam tot de conclusie dat de goedkeuring moet worden ingetrokken.

Telgegevens missen

De reden daarvoor is dat de gegevens over tellingen van de soorten die mogen worden bejaagd niet volledig zijn. Een aantal wildbeheereenheden heeft geen telgegevens en omdat die gegevens ontbreken wordt er niet aan wettelijke eisen voldaan.
Het provinciehuis van Fryslân in Leeuwarden © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Provincie Fryslân was daarvan op de hoogte, maar vond dat er met de plannen genoeg zicht op verbetering was. De bezwaarcommissie roept de provincie echter terug.
Het gevolg is dat er dus voorlopig niet meer gejaagd mag worden op de wildsoorten, tot er een eventueel nieuw en aangevuld faunabeheerplan ligt.