Slowaakse muizenbeschermers in Fryslân om te leren over de bescherming van de noordse woelmuis

Vijf Slowaakse natuurbeschermers reizen deze week door Fryslân om met natuurbeschermers hier te leren hoe je voorkomt dat een zeer beschermd moerasmuisje niet alleen hier, maar ook in Slowakije uitsterft. Het gaat om de noordse woelmuis.
De Slowaakse natuurbeschermers krijgen uitleg van It Fryske Gea op de Wyldlannen in de Alde Feanen © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Hun bezoek begon in de Alde Feanen en kreeg een vervolg in het gebied bij de Snitser Mar en de IJsselmeerkust. En je zou denken, wat maakt het nu uit: een soort muizen minder? Dan is het goed te weten dat met dat muisje uiteindelijk ook een leefgebied verdwijnt waarvan veel meer insecten, planten, vissen en dieren afhankelijk zijn.
In Fryslân zijn dat onder andere oude hooilanden en in Slowakije voormalige moerasgebieden bij de Donau. Dat legt een van de Slowaken, Jakub Sigmund, ook uit: "Het leefgebied van de woelmuis is ook erg geschikt voor sommige watervogels of andere moerassoorten. Het gaat dus niet alleen om de muis, maar wij focussen ons daarom wel op die kleine, leuke muis."

Beheer

In de Alde Feanen ligt de nadruk vooral op het beheer van geschikte leefgebieden. Zo is Sigmund erg benieuwd wat er wordt gedaan om te voorkomen dat een gebied helemaal verruigt en hoe je omgaat met materiaal dat overblijft na het maaien. Medewerkers van It Fryske Gea geven daarover ook uitleg. Er wordt ook druk gediscussieerd over hoe de kleine zoogdieren zich kunnen verspreiden.
Slowaakse muizenbeschermers in Fryslân
Nico Beemster is de gastheer van dit bezoek. Hij werkt voor ecologisch adviesbureau Altenburg&Wymenga en is muizendeskundige: "Behalve in Friesland komt de Nederlandse woelmuis ook voor op Texel, in Noord Holland, Zuid Holland en Zeeland, maar wel heel plaatselijk. Dus ze zijn er ook buiten Friesland, maar ook in Slowakije en in Hongarije en Oostenrijk op het grensgebied komt een ondersoort van de noordse woelmuis voor."
En voor al die muizen geldt dat ze door andere muizen worden verjaagd als hun leefgebied niet regelmatige te maken heeft met overstromingen. Want daar kunnen die andere muizen niet tegen en de noordse woelmuis wel.

"Zo goed doen wij het hier ook niet"

Volgens Beemster moeten we ons wel wat bescheiden opstellen als het gaat om de vraag wat we de natuurbeschermers in die andere Europese landen kunnen leren: "Dat is een moeilijke vraag. Het is toch wel een andere situatie en zo goed doen wij het hier ook niet. We hebben hier het waterpeilbeheer eigenlijk ook niet aantrekkelijker gemaakt voor de noordse woelmuis."
© Omrop Fryslân, Remco de Vries