MKB Fryslân positief verrast na troonrede; LTO Noord ziet geen perspectief

Trienke Elshof van LTO Noord © Omrop Fryslân
Landbouworganisatie LTO Noord vindt dat na afloop van de troonrede nog volledig onduidelijk is wat het toekomstperspectief is voor de boeren. Ze vragen zich af wat de economische, sociale en culturele effecten op de landbouwsector gaan zijn van de kabinetsplannen voor water, klimaat en stikstof.
De onzekerheid over de energiecrisis komt daar nog eens bovenop. Volgens voorzitter van LTO Noord, Trienke Elshof, is er in de plannen van het kabinet voorlopig nog niets terug te vinden van de gesprekken die de sector afgelopen zomer heeft gehad met gespreksleider Johan Remkes.
"De landbouw staat voor een onmogelijke opgave en het perspectief dat is toegezegd ontbreekt nog totaal", zegt Elshof. "Dit geeft geen duidelijkheid."

2030 wordt niet genoemd

In de troonrede staat dat de industrie, de mobiliteit en de landbouw de uitstoot van stikstof met 50 procent naar beneden moeten brengen. Opvallend is wel dat het jaar 2030 niet wordt genoemd. Dat jaar staat wel in de kabinetsplannen genoemd als datum waarop die 50 procent gerealiseerd moet zijn. In de troonrede staat dat echter niet. Dat kan erop wijzen dat Remkes mogelijk een wat langer tijdpad in gedachten heeft. Maar het kabinet zegt hier niets over.

'Specifiek pakket'

De troonrede zegt niet veel over de compensatiemaatregelen voor het MKB voor de hoge energieprijzen, maar na afloop verscheen er wel een persbericht waarin staat dat de maximale tarieven voor gas en elektriciteit voor burgers ook zullen gelden voor kleine en middelgrote bedrijven.
Verder wordt er gewerkt aan een 'specifiek pakket' voor grootverbruikers, zoals tuinkers en bakkers. Het kabinet wil verder bedrijven helpen bij het verlagen van het energieverbruik door hun bedrijven te verduurzamen. Om dat mogelijk te maken komt er extra geld voor 'diverse groene aftrekposten'.
Joyce Walstra © Omrop Fryslan
Joyce Walstra, voorzitter van MKB Noord, is positief verrast over de maatregelen die het kabinet wil nemen. "Ze zijn duidelijk meegegaan in de voorstellen die we hebben gedaan om kleine bedrijven mee te nemen in de regeling voor huishoudens. Ik ben blij verrast dat er ook geld vrijgemaakt wordt voor verduurzaming. Dat is een van onze grote zorgen. Het gaat de goeie kant op."