Nederland en Duitsland in gesprek over beste route voor stroomkabels

Nationaal Park Schiermonnikoog © Shutterstock.com (Hollandluchtfoto)
Nederland en Duitsland gaan samen om tafel over de beste route voor stroomkabels over de Wadden. Die kabels zijn nodig om windparken op zee te verbinden.
Er is veel te doen om de route die het kabinet heeft gekozen, dwars door de natuur bij Schiermonnikoog heen. Op aansporing van natuurbeschermers zijn ambassadeurs van Nederland en Duitsland het eens geworden dat er moet worden gesproken.
In een brief aan de Waddenvereniging schrijven de ambassadeurs van beide landen dat zij ook vinden dat de impact voor de natuur zo klein mogelijk moet zijn.
Op het hoogste regeringsniveau zal daarom overlegd worden over de route die de natuur de minste schade toebrengt en haalbaar is, waarbij ook rekening wordt gehouden met de bescherming van de Waddenzee als UNESCO werelderfgoedgebied.
Het gesprek tussen de regeringsleiders moet in oktober plaatsvinden.