Geschil over kandidaat-wethouder Kraak in Ooststellingwerf uitgepraat

Kraak en de burgemeester © Omrop Fryslân, Casper Slotboom
Waarnemend burgemeester Sandra Korthuis van Ooststellingwerf liet dinsdagavond niks heel van CDA-fractievoorzitter Peter Kraak.
Kraak was kandidaat-wethouder, maar trok zich terug nadat duidelijk werd dat de burgemeester een negatief advies aan de gemeenteraad over de benaming wilde geven. Zijn pluimveebedrijf was volgens een integriteitsrapport niet te combineren met het beoogde wethouderschap, met landbouw en economische zaken in de portefeuille.
Volgens Kraak was het oordeel uit een integriteitsonderzoek juist positief. Hij stelde in een interview de integriteit van de burgemeester ter discussie. Burgemeester Korthuis zei in de gemeenteraad dat juist Kraak niet eerlijk is geweest tegen de onderzoekers.

Niet alle informatie gedeeld

Hij had eerst niet alle informatie over zijn bedrijf gedeeld met het bureau. "Het bureau had geen volledig beeld van de werkelijke omvang van het bedrijf en het economisch belang dat daarmee is gemoeid", zei Korthuis.
Na vragen van de burgemeester over het bedrijf aan dat bureau zijn weer vragen aan Kraak gesteld over het werkelijke beeld en is het advies aangepast. "Een wethouderschap van de heer Kraak met de genoemde portefeuilles werd vervolgens beoordeeld als een hoog risico."
Kraak had het bureau verkeerde informatie gegeven. Kraak zei tegen de onderzoekers dat de burgemeester zou hebben gezegd dat Kraak zijn onderneming en zijn rol als wethouder te combineren zouden zijn. Korthuis: "Ik heb nimmer gezegd dat risico's beheersbaar waren. Hij heeft willens en wetens het bureau op het verkeerde been gezet."
Ook had hij kritiek op de burgemeester en gaf later toe dat dat verkeerd was. "Hij heeft aangegeven dat hij begrijpt dat hij mijn vertrouwen ernstig heeft geschaad."
Burgemeester Korthuis
De raad waardeerde deze verklaring van burgemeester Korthuis. Eventuele moties kwamen daardoor niet op tafel. CDA'er Peter Kraak voelt zich door het debat beschadigd, maar wijst ook naar het onderzoeksbureau. Er was in eerste instantie niet gevraagd naar de omvang. "Dan ga je dat ook niet vertellen", zei Kraak. "Ze hadden meer moeten doorvragen. Het gesprek duurde zo'n vijf minuten."
Volgens hem zou het geen belangenverstrengeling zijn. "Een milieuvergunning wordt bij de provincie aangevraagd, daar heeft een gemeente geen invloed op."
Hij vindt dat zijn positie als raadslid wel houdbaar is. Of hij nog wethouder had kunnen worden, zegt hij: "Ik denk dat er achteraf beter gesproken had moeten worden over een herziende portefeuilleverdeling."
Peter Kraak
Esther Verhagen, partijleider van de grootste partij Ooststellingwerfs Belang, meldde de raad dat dat niet mogelijk was: "De heer Kraak heeft zelf besloten geen wethouder te willen worden. Wij waren bijzonder overrompeld dat hij meedeelde geen kandidaat meer te willen zijn. Terwijl we het op dat moment zouden hebben over de verfijning van de portefeuilles. Ik heb 20 keer geappt, 9 keer gebeld en 6 keer gemaild. Dus wij als onderhandelende partijen hebben echt de moeite nog wel gedaan."