Nieuwe stichting neemt monumenten in Jannum en Wânswer over

Jan van Asperen, Henny Vlasma, Henk van der Veen, Sijtze Hellema, Wynette Themmen, WiegerZoodsma en wethouder Aant Jelle Soepboer © Marit Anker
Met de overdracht van de kerk in Jannum en de toren van Wânswert is de voormalige Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel opgegaan in de nieuwe Stichting Monumenten Noordoost-Fryslân.
De nieuwe stichting is dit jaar opgericht vanuit de in 1993 opgerichte Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. Met de nieuwe monumenten van Ferwerderadiel heeft de stichting straks een kerk, 27 torens en 7 windmolens in beheer.
Stichting Monumenten Noordoost-Fryslân kan meteen aan het werk. De toren en het uurwerk in Wânswert worden gerestaureerd. Later wordt de kerk in Jannum nog opgeknapt. De stichting, gemeente en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân hebben eerder al voorbereidingen getroffen voor het noodzakelijke onderhoud.
Het is de bedoeling dat de kerk van Jannum gebruikt kan worden als expositieruimte, daar worden afspraken met het Fries Museum over gemaakt.