Zeldzame woelmuis verdwijnt uit het Friese merengebied, maar ecoloog houdt hoop

Een onderzoeker houdt een noordse woelmuis vast © ANP/Marcel van Kammen
De zeer beschermde noordse woelmuis verdwijnt uit steeds meer gebieden in Fryslân. De muisjes zijn alleen nog teruggevonden aan de IJsselmeerkust, in De Alde Feanen en bij It Sân bij Koudum.
Dat blijkt uit nieuw onderzoek van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga in opdracht van de provincie. Er is grootschalig onderzoek gedaan door muizenkeutels te verzamelen en te analyseren met DNA-technieken.
Zorgen over het zeldzame muisje zaten in 2000 de komst van een pannenkoekenpaviljoen in de weg bij Terherne. Die zorg lijkt nu wel terecht, want de soort lijkt helemaal verdwenen te zijn uit het gebied rond de Snitser Mar. Bij de laatste inventarisatie is de noordse woelmuis niet meer teruggevonden. En ook in de Grutte Wielen bij Leeuwarden is de soort al heel lang niet meer gezien.
Het terrein bij de Snitser Mar is niet meer geschikt voor de noordse woelmuis © Remco de Vries
Om de concurrentie met andere muizensoorten aan te kunnen, moet een gebied zo nu en dan overstromen. Dat gebeurt bijna niet meer, waardoor het leefgebied van de muis wel heel klein aan het worden is. Ook op plaatsen waar ze nog wel zitten, is de trend negatief.
In Limburg is eerder een fokprogramma opgestart om de zeldzame eikelmuis te redden. Dat zou hier ook kunnen, waarbij er vooral in het Lauwersmeergebied geschikte plekken voor zijn te vinden, denkt de bij het onderzoek betrokken ecoloog Marten Sikkema.

Kansen

"Dat zou een heel mooie plek zijn om daar muizen die zijn gevangen en opgekweekt uit andere gebieden te herintroduceren", zegt Sikkema. "Ook binnen de Friese merengebieden liggen daarvoor best wel kansen."
Staatsbosbeheer heeft bijvoorbeeld in het gebied rond de Snitser Mar het maaien aangepast, om het weer geschikter te maken. Sikkema heeft de hoop nog niet opgegeven dat de noordse woelmuis daar toch weer opduikt.