Oud-hoofdredacteur LC Rimmer Mulder: "Mijn moeder zei: journalist, dat is wel wat voor je"

Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant © Rimmer Mulder
Het grote gezin waarin oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Rimmer Mulder (1948) opgroeide had het niet breed, maar hij kijkt terug op een prettige jeugd.
"Ik kan niet zeggen dat ik een slechte jeugd had. Het was beperkt door het geldgebrek, maar dat was bij veel mensen zo." Mulders gereformeerde opvoeding loopt als een rode draad door zijn verhaal als hij vertelt over de jonge jaren in Drachten.
Hij zat op de CNS, de Christelijk Nationale School aan de Skoalstrjitte. "Het was de 'nette' school. Vlakbij kwam later de 'groffe' school, de openbare school. Wij voetbalden wel tegen elkaar en dan was er veel rivaliteit."

God, Nederland en Oranje

Die 'nette' school wordt later opgesplitst als er weer een groepering is die zich afscheidt. "Gereformeerden zijn altijd goed geweest in het splitsen", lacht Mulder wat cynisch. Over de school zegt hij: "God, Nederland en Oranje. Dat was de rode draad door het onderwijs. Wij leerden: God heeft een plan met Nederland en dat is een gereformeerd plan."
Tot zijn negende woonde Mulder aan de Meeuwweg, een smalle straat die niet meer te herkennen is. Het is nu de Lange West, een van de grootste en drukste straten in Drachten. "De eerste herinnering die ik heb van dat het echt veranderde, was toen Philips begon te bouwen. Dat was ongeveer tegenover ons huis en dat was een enorm bouwwerk."
Door Philips kwamen er veel mensen uit het noorden van Fryslân naar Drachten.
Rimmer Mulder
De invloed van Philips was groot op Drachten, vertelt Mulder. "Door Philips kwamen er veel mensen uit het noorden van Fryslân naar Drachten. Er werden huizen gebouwd waar die mensen moesten wonen en de gereformeerde kerk groeide flink."
Die kerk groeide zo hard dat er op zondagochtend twee diensten moesten worden gehouden. "De kerk is ook een half jaar buiten dienst geweest, omdat die werd verbouwd. Toen vonden de diensten plaats in de kantine van Philips, want dat was de enige plek waar zoveel mensen tegelijk in konden."
Rimmer Mulder op de Finnereed in Drachten © Omrop Fryslân, Geartsje de Vries
Het gereformeerde geloof speelde een grote rol in het gezin waarin Mulder opgroeide. Dat gezin bestond uit vader, moeder en negen kinderen. Rimmer is de achtste en dus een van de jongsten. Dat maakte wel wat uit, zegt hij, want vader en moeder werden iets makkelijker. Bovendien brachten de oudere kinderen ook al wat geld in en dat scheelde ook.
"We hadden het wel altijd krap, maar moeder was trots. We moesten er netjes bij lopen en ze wilde geen beroep doen op de diaconie of zo." Onderling hebben de broers en zussen altijd een goede band gehouden en dat is volgens Mulder een verdienste van zijn vader, een tolerante man.

Twijfels bij moeder

Na de lagere school ging Rimmer Mulder op aandringen van het schoolhoofd naar de hogere burgerschool (HBS). "Dat was Offringa. Die drong erop aan dat ik naar de HBS zou gaan. Hij zei tegen mijn ouders dat ik het wel aankon. Maar vooral mijn moeder twijfelde. 'Is dat niet veel te veel? Is dat wel iets voor ons soort mensen?', vroeg ze zich af. Maar Offringa hield aan en ik ben naar de HBS gegaan."
Op die middelbare school had Mulder de meeste belangstelling voor geschiedenis en taal, maar hij deed wel HBS B met wiskunde en natuurkunde in het pakket. Al vanaf het moment dat hij kon lezen, las hij alles wat los en vast zat. En toen hij na de HBS niet wist wat hij moest, viel het oog van moeder op een advertentie in het Friesch Dagblad. Er werd een leerling-journalist gevraagd.
"Mijn moeder zei: 'Dat is wel wat voor jou. Jij leest een hoop.' En ze heeft gelijk gekregen. Ik ben daar aangenomen door Hendrik Algra en ik vond het zo leuk dat ik nooit meer iets anders heb gedaan", vertelt Mulder.
Hij zei: 'Als een gereformeerde zijn geloof kwijt is, is hij rijp voor de SS.'
Rimmer Mulder over zijn voormalige baas Pieter Wijbenga
In die jaren was er nog geen school voor journalistiek. Mulder leerde het vak van journalisten in de praktijk en ging zaterdagmiddag nog naar Amsterdam voor vier uur college. Die opleiding is eigenlijk de voorloper voor de school voor journalistiek in Utrecht. Mulder en een andere leerling-journalist van het Friesch Dagblad zijn de laatsten die die opleiding krijgen.
Bij het Friesch Dagblad was Pieter Wijbenga Mulder de baas. Wijbenga was een verzetsman uit de oorlog en erg gereformeerd. In die jaren keerde Mulder zich juist wat af van het geloof: "Dat de aarde in zes dagen gemaakt is... Later leer je dat dat onmogelijk is, dus dan begin je wel te twijfelen. Maar ik heb nooit geworsteld met het geloof of zo. Op een gegeven moment raak je het gewoon kwijt."

Aan de slag bij Trouw

Wijbenga moest niets hebben van mensen die niet geloofden. "Hij heeft wel eens gezegd: 'Als een gereformeerde zijn geloof kwijt is, is hij rijp voor de SS.' Dan ben je 18, 19 jaar en dan hoor je zoiets." Fryslân en de omgeving van het Friesch Dagblad worden Mulder iets te benauwd en hij verhuist naar het westen van het land, waar hij bij Trouw een baan krijgt.
Opnieuw een christelijke krant, maar wel een krant waar beweging in zat: "Ik heb de generatiewisseling heel bewust meegemaakt. Van de oudere journalisten die nog uit de verzetskrant Trouw kwamen, naar de jongere journalisten die een andere achtergrond hadden en anders tegen de maatschappij aankeken."
Mulder krijgt de portefeuille Amerika en reist regelmatig op kosten van de krant de oceaan over om te schrijven over de ontwikkelingen daar. Tot op de dag van vandaag volgt hij de ontwikkelingen in de Verenigde Staten op de voet.

Veranderende normen en waarden

De tijd bij Trouw is naar eigen zeggen bepalend geweest voor Mulder. "Alles wat je vanuit huis hebt meegekregen, het geloof, de vaste waarden en normen, veranderden." Hij werkte bij de GPD (Gemeenschappelijke Persdienst) in de hoofdredactie, toen er een telefoontje kwam van Jaap Noordmans, een van de hoofdredacteuren van de Leeuwarder Courant.
Rimmer Mulder met, toen nog, koningin Beatrix © Rimmer Mulder
"De openingszin is wel de moeite waard. Hij zei: 'Rimmer, we zitten verlegen om je komst.' Nou ja, dan kun je geen nee meer zeggen", vertelt Mulder. En zo werd hij hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Naast het managementdeel van die functie is hij ook altijd doorgegaan met het schrijven van verhalen. Ook zat hij in besturen van bijvoorbeeld de GPD en het ANP.
De mooiste onderscheiding vindt Mulder het erelidmaatschap van het Genootschap van Hoofdredacteuren, maar daar wil hij niet prat op gaan. "'Trots' en dat soort woorden gebruik ik liever niet." Toch ontkomt hij er niet aan iets te noemen waar hij tevreden over is, als hij het heeft over zijn tijd bij de LC.

Agendajournalistiek

"Ik denk dat ik er wel aan heb bijgedragen dat het wat opener is geworden. En de krant deed iets te veel aan 'agendajournalistiek'. Ik denk dat ik er wel voor heb gezorgd dat dat veranderde. En dat er specialisten zijn gekomen die dieper op een bepaald onderwerp konden ingaan."
Rimmer Mulder bleef 22 jaar lang hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Nog altijd schrijft hij voor deze krant. Eens per twee weken verschijnt er een opiniestuk van zijn hand. "Dat vind ik ook mooi, want zo blijf ik met mijn vak bezig."