Proef met zeegras bij Griend boekt spectaculair resultaat: ruim een miljoen plantjes

Zeegrasveld © Omrop Fryslân
De proef met het grootschalig terugbrengen van zeegras in de Waddenzee is afgesloten met een explosieve groei van het plantje bij Griend. Waren er vorig jaar nog zo'n 200.000, nu zijn er al meer dan een miljoen. Donderdag was de laatste inventarisatie van wat dit zeegrasproject heeft opgeleverd.
De planten zijn nu terug te vinden op 650 hectare Waddenplaat. Initiatiefnemers van het project zijn de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit, The Fieldwork Company en Natuurmonumenten.
Laura Govers van de Groninger universiteit is vanaf het begin betrokken bij het onderzoek en later het planten van het zeegras. Het resultaat is uniek en ook op wereldwijde schaal interessant. "Er is nergens een zeegrasherstelproject op droogvallende platen dat zo succesvol is als hier in de Waddenzee. Dus dat is echt spectaculair en ook heel erg leuk om dat met collega's internationaal en wereldwijd te delen."
Spectaculaire groei zeegras bij Griend
De zeegrasvelden bij Griend hebben zowel stormen, droogte en warm weer overleefd, als redelijk strenge winters. Het veld houdt zich in stand. De planten sterven ieder jaar af, maar zetten wel veel zaad af en dat zorgt dan voor een nieuwe generatie groot zeegras.
Het DNA daarvan wordt nu onderzocht, want als er een redelijk grote verscheidenheid in zit, zijn de planten ook beter gewapend tegen tegenslag zoals ziekte. Er is ook nog wel ruimte om verder te groeien, zegt Govers.
"We staan hier op het Griender Waard ten noordoosten van Griend en ik denk dat er nog wel iets meer geschikt Wad is. Het breidt zich nu nog exponentieel uit, maar dat is niet helemaal houdbaar. Er is vijftig vierkante kilometer Wad hier, dus het kan de komende jaren nog wel vooruit. De dichtste hoeveelheden zijn hier en aan de randen is het minder dicht. We hopen niet alleen op uitbreiding, maar ook verdichting van het veld."
Onderzoekers bij het zeegras © Omrop Fryslân
Eigenlijk is dit een tussenjaar, want Rijkswaterstaat neemt de uitbreiding van het zeegras in het Wad officieel over en helpt nu al om te voorkomen dat het werk stilvalt voordat die taak overgenomen wordt door de verscheidenheid aan bedrijven die de aanbesteding hiervoor hebben gewonnen.
Veel mensen die bij deze eerste, geslaagde proef waren betrokken, blijven betrokken. Onder andere omdat het onderzoek naar zeegras nog doorloopt. "We gaan vooral op zoek naar andere locaties die niet zo geschikt zijn als Griend", zegt Govers over het vervolg van het opnieuw introduceren van zeegras. "We hopen op het Oostwad, bijvoorbeeld Rottumerplaat, plekken te vinden."
De methode om groot zeegras terug te krijgen, hoeft dan niet meer opnieuw te worden uitgevonden. Die is nu wel bekend.