Japanse delegatie naar Fryslân voor viering vriendschapsband met Sneek

Sneek en Kurobe © Shutterstock.com / Kurobe Unazuki
De gemeente Súdwest-Fryslân krijgt komende week bezoek van een delegatie uit de Japanse stad Kurobe. Aanleiding is het 50e jubileumjaar van de vriendschapsband tussen Kurobe en Sneek.
Dat is de oudste zusterstadrelatie tussen een Japanse en een Nederlandse stad. De band kwam voort uit de vestiging in 1964 van ritsenfabriek YKK in Sneek. Dat was het allereerste Japanse bedrijf dat zich in Nederland vestigde.
De delegatie onder leiding van burgemeester Yoshikazu Takekuma komt naar Fryslân op uitnodiging van commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester Jannewietske de Vries uit Súdwest-Fryslân.

Naar Súdwest en Leeuwarden

Naast een bezoek aan de gemeente, de provincie en YKK gaat de delegatie langs bij meer organisaties en bedrijven. Zo gaan ze onder andere naar het Fries Scheepsvaart Museum in Sneek, het cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward, Tichelaar in Makkum, Houtstad in IJlst en het Jopie Huisman Museum in Workum.
De delegatie gaat niet enkel naar instellingen in Súdwest-Fryslân, maar ook naar Leeuwarden. Er staan bezoeken aan Afûk, Tresoar, de Fryske Akademy en het Keramiekmuseum op het programma.
Het bezoek begint komende zondag en duurt tot en met woensdag.