Werkzaamheden aan Noorderpier Harlingen: "Als we niets doen, zakt een deel de Waddenzee in"

Werk aan de pier in Harlingen © Omrop Fryslân, Esther Leystra
De stabiliteit van de Noorderpier in Harlingen komt in gevaar. Daarom wordt een deel van de pier versterkt. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.
De werkzaamheden zijn nodig omdat de ril in het Kimstergat zich over een lengte van 350 meter sneller in de richting van de pier verplaatst dan verwacht. Wetterskip Fryslân ontdekte in het najaar van 2021.

Pier instabiel

Het verplaatsen van de ril heeft gevolgen voor de stabiliteit van de pier. Bij extreem lage waterstanden (meer dan 2 meter beneden NAP) en oostenwind kan de druk van het water op de Noorderpier wegvallen. "Als we niks doen, dan heb je de kans dat een deel van de pier dan de Waddenzee inglijdt bij laagwater", vertelt Berry Schuten, projectleider Wetterskip Fryslân.
Het 350 meter lange deel van de havendam wordt versterkt door het onder water aan te vullen met breuksteen. Hierdoor kan de geul niet meer opschuiven naar de pier. Om dit voor elkaar te krijgen, worden vijf grote zinkstukken in het water geplaatst. Deze stukken textiel zorgen ervoor dat de stenen niet in de bodem wegzakken en het zand er niet onder wegspoelt.
Start versterking deel van de Noorderpier in Harlingen
De Noorderpier ligt voor de haven van Harlingen en heeft een belangrijke functie voor de bescherming van de achterliggende waterkering, waaronder de veerbootterminal, het sluizencomplex en de keermuur. Bij zware storm vermindert de pier de kracht van de golven op de kering.
Werk aan de Noorderpier © Omrop Fryslân, Esther Leystra
De werkzaamheden vinden plaats in het Waddengebied, een Natura 2000-gebied. Wetterskip Fryslân heeft maatregelen genomen om de natuur de ruimte te geven tijdens het versterken van de pier. Berry Schuten: "De vogels kunnen hier nu niet op de pier terecht, daarom hebben we een stuk van de dijk afgezet. De vogels die hier normaal zouden zitten, kunnen nu naar dat rustgebied. Ook gaan we nog een aantal getijdenpoeltjes aanleggen, maar dat zal pas aan het einde van de werkzaamheden plaatsvinden.''
In deze kunstmatige poeltjes blijft het water staan na vloed. Deze poeltjes vergroten de biodiversiteit, bieden onderdak aan organismen en zijn een voedselbron voor vogels. De werkzaamheden vinden tot half oktober 2022 plaats. "Wij willen heel graag voor het stormseizoen klaar zijn zodat de pier dan weer helemaal stabiel is", aldus Schuten.