It Fryske Gea positief na stikstofgesprek met Remkes: "Eensgezindheid met het kabinet"

Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea © It Fryske Gea
Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea is tevreden over het gesprek dat stikstofbemiddelaar Johan Remkes met natuurorganisaties had. Volgens De Vries was er grote eensgezindheid met het kabinet.
De Vries was zelf niet bij het gesprek, maar was wel vertegenwoordigd via de koepelorganisatie LandschapNL. "Onze vertegenwoordiger heeft mij bijgepraat en zei dat het een prima gesprek is geweest, heel constructief. Er was grote eensgezindheid tussen de natuur- en milieuorganisaties en het kabinet over de doelstellingen."
Remkes noemde het gesprek over het stikstofbeleid zelf 'een zinvolle exercitie.' Het overleg in Den Bosch was bedoeld om scherper te krijgen waar alle partijen in het debat staan. Een week geleden ging Remkes al met landbouworganisaties om tafel.

Niet tegenover de landbouw

Volgens De Vries is het niet zo dat boerenorganisaties en natuurorganisaties directe vijanden zijn. "Zo zien we het niet. Wij staan niet tegenover de landbouw."
Natuur is niet een partij met belangen, maar een voorwaarde voor een levensvatbare planeet.
Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea
De directeur van It Fryske Gea zegt nadrukkelijk: "Natuur is geen partij met belangen, maar een voorwaarde voor een levensvatbare planeet. Zonder natuur heb je ook geen duurzame voedselvoorziening en ook geen goed omgeving voor de samenleving. Het is een gemeenschappelijk belang, we moeten met elkaar tot oplossingen komen."
De Vries is tot de conclusie gekomen dat er vertrouwen is tussen de natuurorganisaties en het kabinet. De stikstofdoelstellingen komen overeen tussen beide partijen.

Uitvoering in de provincies

Maar aan de doelstellingen ligt het 'm ook niet, denkt De Vries. "Waar het straks op neerkomt is niet het ' wat ', maar het ' hoe '. Hoe kom je tot wat je wilt? Over die uitvoering moet wel worden gesproken, want dat is niet duidelijk."
Remkes moet de partijen eerst op de rails zetten, maar de uitwerking zal in de provincies plaatsvinden, geeft De Vries aan. " Dat noemen ze gebiedsgerichte processen. "Er moeten goede randvoorwaarden bij het Rijk en de provincie vandaan komen om dit goed te kunnen oppakken. Daar zullen de echte discussies plaatsvinden."

Maatwerk

De Vries merkt nog op over de aanpak die de provincie Fryslân heeft gekozen: "Fryslân heeft een eigen lijn gekozen en ik denk dat die lijn wel bevestigd is vanmiddag: dat je het in de provincies en gebieden moet oplossen met maatwerk. Daar gaan wij hard aan werken."
Stikstofbemiddelaar Johan Remkes na het gesprek met de natuurorganisaties © ANP
De milieuorganisaties hebben het kabinet op het hart gelegd om ook goed naar de industrie en de luchtvaart te kijken. Volgens hen is er sprake van een natuurcrisis, die met urgentie opgelost moet worden.
Greenpeace, Milieudefensie, Landschappen NL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud de Peel, Mobilisation for the Environment en de Federatie Particulier Grondbezit waren als natuurvertegenwoordigers bij het gesprek.
Deze organisaties wilden Remkes vooral duidelijk maken dat het kabinet niets moet veranderen aan de plannen om de uitstoot voor 2030 met de helft terug te brengen.

Volgende gesprekken

Naast Remkes waren ook stikstofminister Christianne van der Wal en klimaatminister Rob Jetten aanwezig bij het gesprek. Remkes praat deze week nog met onder andere banken en supermarkten en volgende week met gemeenten, provincies en waterschappen. Daarna volgt de landbouw weer.