FryslânDOK over woningnood: Huizen bij de vleet, maar niet eerlijk verdeeld

Nieuwbouw in Heeg © Omrop Fryslân
De huizen op het Friese platteland worden vaak verkocht voor veel geld, of als tweede woning. Het gevolg is woningnood voor jongeren en andere starters. Hoe is het probleem ontstaan, en hoe kan Fryslân het aanpakken?
De woningprijzen zijn in Friesland minder exorbitant dan in de Randstad, maar stijgen relatief net zo hard.
Daarnaast heeft Fryslân te maken met de druk elders uit het land, van mensen die hier een huis willen bemachtigen - al dan niet als tweede woning. Dat drijft de prijzen op en het leidt tot leegstand. Voor de leefbaarheid in dorpen is dat een slechte ontwikkeling.
FryslânDOK 'Heilige Huisjes' - deel 1
Zaterdag 13 augustus NPO2 15.30 uur (herhaling zondag 14 augustus 13.10 uur)
Zondag 14 augustus Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur)
FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.
In watersportdorp Heeg zijn nieuwe huizen gebouwd, die zijn verkocht als tweede woning. Een groot deel van het jaar staan die huizen dus leeg. Voor starters zijn deze woningen financieel onbereikbaar.
In 'Heilige Huisjes' onderzoeken programmamakers Johanna Brinkman en Bart Kingma de gevolgen van de kansenongelijkheid. Welke groepen voelen de pijn het meest?
Bart Kingma en Johanna Brinkman © Omrop Fryslân
Volgens historicus Tim Verlaan van de UvA komt de woningnood door het overheidsbeleid sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dat veranderde toen van 'zorgen voor goed onderdak' in 'het stimuleren van eigen bezit'. De vrije markt kreeg vrij spel, huizenbezitters kregen allerlei voordelen.
Tim Verlaan, histoarikus UvA © Omrop Fryslân
Verlaan zegt dat dit systeem in de toekomst niet langer overeind te houden is, omdat de schade voor de have-nots te ontwrichtend is. Woningen zijn niet eerlijk verdeeld. Verlaan pleit ervoor dat de overheid de teugels weer stevig in handen neemt op de woningmarkt.