Het lukt Wetterskip niet meer om overal genoeg water aan te voeren

Dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân © Omrop Fryslân
Het lukt Wetterskip Fryslân niet meer om overal genoeg water aan te voeren. Vooral bij de hogere zandgronden en de hoogwatercircuits in de veenpolders is het moeilijk.
Het is alle hens aan dek om de gevolgen van de droogte te beperken, laat Wetterskip Fryslân in een nieuwe update over de droogte weten. Uit voorzorg is het waterpeil in de polders al hoger dan het zomerpeil gebracht en wordt er extra ingezet op doorstromen.
Desondanks zijn er dus op sommige plekken al problemen. De komende week worden ook kwetsbare delen in de veendijken gecontroleerd.

Allerlei maatregelen

Door het binnenlaten van water uit het IJsselmeer kunnen de meren, kanalen en poldersloten van de Friese boezem nog goed op peil worden gehouden. De rayonbeheerders van Wetterskip Fryslân zijn druk bezig om voor aanvoer en doorstroming te zorgen. Dat gebeurt onder andere door begroeiing uit de vaarten te halen en te hekkelen.
Droogte bij Wetterskip Fryslân © Omrop Fryslân
Door de sluizen bij Harlingen minder vaak voor recreanten te openen, bespaart het Wetterskip op het binnenlaten van IJsselmeerwater. Want door minder zout water binnen te laten is er ook minder zoet water nodig voor het doorspoelen. Ook wordt tijdelijk minder water gebruikt om de boezem door te spoelen naar het Lauwersmeer.

Oproep: wees zuinig met water

Wetterskip Fryslân vraagt Friezen om de gevolgen van droogte te beperken door niet op de heetste momenten van de dag te beregenen en het roept mensen op zich aan de meldingen en vergunningsplicht te houden als het om het gebruik van water voor beregening gaat. Wij moeten zuinig zijn met oppervlakte en grondwater, zegt het Wetterskip.
Het Wetterskip is extra alert op het voorkomen van wateroverlast: dat klinkt raar, maar als er straks flinke buien vallen, is er juist een groter risico op overlast. Volgens de laatste voorspellingen is er volgende week kans op onweer en regen.