Ook Fryslân krijgt Museumnacht: "Door de hele provincie, uniek in Nederland"

Het nieuwe museum bij de terp van Hegebeintum is een van de deelnemers van Museumnacht FRL © RTV NOF, Esther Leystra
Fryslân krijgt komende maand een eigen Museumnacht. Op 17 september openen twintig musea in verschillende Friese plaatsen 's avonds en 's nachts de deuren voor het publiek.
Museumnacht FRL is een initiatief van Museumfederatie Fryslân en Merk Fryslân, met steun van de provincie. Volgens de organisatie is het bijzonder dat het evenement provinciaal wordt aangepakt.

Uniek

"Een Museumnacht is in grote steden een ontzettend aantrekkelijk event en door het avontuurlijke karakter ook bij een jongere doelgroep populair", zegt Mirjam Pragt van Museumfederatie Fryslân. "De Museumnacht in Fryslân wordt bovendien niet in één stad maar door de hele provincie gehouden, dat is uniek in Nederland."
Ook het Woudagemaal in Lemmer doet mee aan de Museumnacht © Omrop Fryslân
Het thema van de Friese Museumnacht is 'de nacht is onze speeltuin'. In de deelnemende musea is volgens de organisatie een avontuurlijk en spannend programma van muziek, kunst, sprekers en verhalen te zien.
Museumnacht in Fryslân
Aan de Museumnacht FRL doen de volgende musea mee: Museumhuis Van Eysinga, De Utrecht, Obe by Tresoar, Pier Pander Museum, Fries Landbouwmuseum, Museum Warten, Fries Scheepvaart Museum, Houtstad IJlst - museum en werkplaats, Museum Martena, Kazemattenmuseum, Museum 't Fiskershúske, Kennis- en informatiecentrum Terp Hegebeintum, Museum Dokkum, Fogelsangh State, Observeum, Museum Dr8888, Museum Joure, Museum Heerenveen, Museum 't Kiekhuus en Ir. D.F. Woudagemaal.
Het volledige programma is te lezen op museumnacht.frl.
Het is de bedoeling dat de Friese Museumnacht volgend jaar vervolg krijgt. "Dat hebben we wel als duidelijk idee, en als onze droom. We willen graag dat er volgend jaar ook een museumnacht plaatsvindt en dat er wat meer musea meedoen", zegt projectleider Koen Haringa.