Klaas Dankert als bescheiden Bildtker: "Het was altijd teamwork, met elkaar"

Klaas Dankert © Omrop Fryslân, René Koster
"Het gaat in de politiek te weinig over ons welzijn en te veel over electoraal gewin op korte termijn." Dat zegt oud-politicus Klaas Dankert van de PvdA.
De intussen 80-jarige Dankert is een van de zomergasten van het Omrop Fryslân-radioprogramma Buro de Vries. Hij was PvdA-raadslid in Menaldumadeel, Statenlid en drie perioden gedeputeerde van de provincie Fryslân. Daarna was hij vanaf 1989 tot 2003 burgemeester van het Bildt.
Het levensverhaal van Klaas Dankert
"Ik ben niet bepaald positief over de toekomst van politiek en bestuur", zegt Dankert eerlijk.
"Veel wat eerst in Amerika gebeurt, komt hier later ook. Dat zagen we eerder al met het individualisme. Nu draait het in de VS eigenlijk alleen nog om centen en populisme in plaats van 'gemeenschapszin'. Dat zien we hier ook steeds meer, dat is o zo spijtig. De Sociale Democratie kan en moet een rol spelen om dat proces te keren. In samenwerking met -niet alleen- GroenLinks, maar ook met de SP.

Zwarte Haan, ''t mooiste plakky fan Frysland'

Het blijkt dat de gemeenschapszin de rode draad is in het leven van Klaas Dankert, die bij een ontmoeting op Zwarte Haan zijn levensverhaal vertelt. Zwarte Haan was voor Dankert een logische plek om af te spreken. "Het mooiste plekje van Fryslân en kenmerkend voor het Bildt."
Klaas Dankert op archiefbeeld uit 1999 © Omrop Fryslân
Het roept herrinneringen op aan zijn tijd als schooljongen. "Wij gingen er als jongens heen om te zwemmen, een handdoek onder de snelbinder en na de tijd afspoelen in het kanaal."

Geen boer geworden

Maar ook dat hij als boerenzoon moest helpen om de baldadige pinken op de buitendijkse grond te krijgen. "Met zijn drieën aan elkaar vast, dan houden ze elkaar ook wat in bedwang."
Toch was hij niet voorbestemd om boer te worden. Vader Dankert ging verder met zijn bedrijf in de Noordoostpolder en Klaas zag al snel dat dat een eenzaam bestaan was. "Ik heb reuring en mensen om me heen nodig."
'Buro de Vries zoekt deze zomer levensverhalen op van bekende(re) Friezen en Friezinnen op leeftijd, Ze kijken terug op hun jeugd en welke invloed dit had op hun leven.
De levensverhalen worden elke zondag om 12.00 uur op de radio vertelt. Het volledige gesprek is ook als podcast terug te luisteren: hier of in je podcastapp
Met een opleiding aan de Hogere Landbouw School kwam hij wel in de periferie van de landbouw aan het werk. Eerst bij de onderlinge boerenverzekering en later in de landbouwvoorlichting.

Niet aan de kant blijven staan

Toen hij in Marsum woonde, werd Dankert politiek actief. Druk in lokale besturen, waaronder het dorpsbelang, ontdekte Dankert dat de besluiten in de politiek en het bestuur worden genomen. "Als je invloed wilt hebben, moet je erbij zijn."
Met name zijn werk voor de Commissie Geluidshinder in het dorp heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. "Ik zag dat bij de vliegbasis in Leeuwarden veel minder maatregelen tegen geluidshinder waren dan in Soesterberg. Dat kan toch niet? Dat hebben we toen aangekaart met die commissie en toen is er bij ons ook het nodige gedaan. Maar als je je niet laat horen blijft zoiets uit."
Klaas Dankert op archiefbeeld uit 2000 © Omrop Fryslân
Dat Klaas Dankert niet aan de kant bleef staan, maar zich op meerdere plekken heeft ingezet voor de maatschappij, was geen toeval. Thuis kreeg hij duidelijk mee dat het een verantwoordelijkheid voor iedereen is om aan de maatschappij te bouwen.

Stappen zetten als gedeputeerde

Na zijn entree in de provinciale politiek werd hij al snel gedeputeerde met de portefeuille Verkeer & Waterstaat. Over zijn bijdrage aan de uitgaven op dat terrein blijft Dankert bescheiden.
Klaas Dankert op archiefbeeld © Omrop Fryslân
"Het was altijd teamwork, je doet zoiets samen. Maar ik vindt het al mooi dat wij grote stappen hebben gezet op het gebied van verkeersveiligheid en dat er meer aandacht kwam voor het unieke Waddengebied."
Klaas Dankert
Ook als oud-burgemeester wil hij niet wijzen op zaken die onder zijn toezicht tot stand zijn gekomen. "We deden alles met elkaar, constructief en in goeie sfeer."

Jabikspaad

Met zijn vrouw fietste Dankert ook het Jabikspaad naar Santiago de Compostella. Met St.-Jacobiparochie als startplaats. Dat is sindsdien voor steeds meer mensen zo. Hij vond de tocht heel bijzonder, maar zag het niet als een reis voor bezinning of als een 'mystieke' ervaring.
Klaas Dankert op archiefbeeld uit 2008 © Omrop Fryslân
Misschien is Dankert daarvoor ook wel een te 'nuchtere Bildtker'. Dat Bildts-eigene is sterk geworteld bij Dankert. Nog altijd maakt hij zich hier sterk voor met zijn eigen website en een programma bij de lokale omroep.
Hoe mooi de steun van de gemeente en andere organisaties ook is, het blijft een kwestie van de Bildtker zelf. Als zij de taal niet meer gebruiken, houdt het op.
Klaas Dankert
Hij betreurt het dat de taal op de schoolpleinen eigenlijk niet meer te horen is. "Hoe mooi de steun van de gemeente en andere organisaties ook is, het blijft een kwestie van de Bildtker zelf. Als zij de taal niet meer gebruiken, houdt het op."
Klaas Dankert op archiefbeeld uit 2013 © Omrop Fryslân
Zelf is Dankert drietalig opgevoed, thuis in het Fries en Bildts, Nederlands op school. "Daar ben ik blij mee. Ik heb vernomen dat het tegen dementie helpt, daarom ben ik er nog blijer mee."