Kaatsers vormen nieuwe parturen voor volgend jaar

Kees van der Schoot krijgt een ander partuur © Dijks Media
Verschillende kaatsers zijn zich aan het formeren voor volgend seizoen. Er worden meerdere nieuwe parturen gevormd.
Menno van Zwieten zal in 2023 kaatsen met Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. Hij wordt de opvolger van Haye Jan Nicolay. Laatstgenoemde heeft zich geformeerd met Hessel Postma en Patrick Scheepstra.
Kees van der Schoot gaat in 2023 kaatsen met Redmer Zaagemans en Laas Pieter van Straten. Met wie Bauke Triemstra gaat kaatsen, is nog niet duidelijk.
Remmelt Bouma gaat de samenwerking aan met Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. Ook Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Rick Minnesma worden een partuur. Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra zijn er nog niet uit wie hun derde maat wordt. Dat wordt óf Paul Dijkstra óf Youri de Groot.
De top drie van het hoofdklassepeloton blijft ook volgend jaar bij elkaar. Dat zijn de parturen van Gert-Anne van der Bos, Marten Bergsma en Tjisse Steenstra.

Een overzicht van de parturen voor volgend seizoen

Kaatser 1 Kaatser 2 Kaatser 3
Tjisse Steenstra Renze Hiemstra Hans Wassenaar
Marten Bergsma Dylan Drent Hendrik Kootstra
Gert-Anne van der Bos Taeke Triemstra Erwin Zijlstra
Menno van Zwieten Gabe-Jan van Popta Pieter Jan Leijenaar
Haye Jan Nicolay Hessel Postma Patrick Scheepstra
Kees van der Schoot Redmer Zaagemans Laas Pieter van Straten
Remmelt Bouma Allard Hoekstra Evert Pieter Tolsma
Peter van Zuiden Gerben de Boer Rick Minnesma
Jorn Lars van Beem Kevin Jordi Hiemstra Paul Dijkstra/Youri de Groot