"Watertekort valt in Fryslân nog wel wat mee, wel zuinig met water zijn"

© Timo Jepkema, Omrop Fryslân
Er geldt officieel een watertekort in Nederland. De problemen spelen echter meer in het zuiden van het land. In Fryslân lijkt het mee te vallen, meldt Wetterskip Fryslân.
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het tekort is officieel afgekondigd. Dat betekent dat mensen zuiniger met water om moeten gaan. Ook kunnen sluizen minder vaak open.
"Het is wel een droge zomer, maar geen extreem droge zomer in Fryslân", zegt Frank Jorna van Wetterskip Fryslân. Dat komt doordat de provincie meer neerslag heeft gehad in vergelijking met andere delen van Nederland. Zo heeft het bijvoorbeeld afgelopen zondag ongeveer de hele dag geregend.
In Fryslân ligt het neerslagtekort nu op ongeveer 130 mm, landelijk ligt het op 200 mm. Elke zomer is er een neerslagtekort, want er is meer verdamping dan neerslag. Normaal is er in de zomer 110 mm neerslagtekort, volgens het waterschap. Met 130 mm zit Fryslân daar nu wel iets boven.
Frank Jorna
Het IJsselmeer is voor Fryslân een belangrijke waterbuffer. Jorna: "We laten vanuit daar water in de boezem, om het peil in de sloten en kanalen hoog genoeg te houden."
Water in het IJsselmeer wordt aangevoerd uit de rivieren de IJssel en de Rijn. Daar zakt het peil ook. Jorna noemt de situatie 'zorgelijk'. Het waterschap houdt het peil in het IJsselmeer in de gaten. "We moeten zuinig zijn met het water dan we hebben."
Het is het vijfde watertekort sinds het jaar 2000. Wetterskip Fryslân is bezig met een project om water beter vast te kunnen houden.
Vijf tips om water te besparen:
Bron: Milieu Centraal