Wetterskip verhoogt waterpeil uit voorzorg

Hindeloopen vanaf het IJsselmeer © Omrop Fryslân, Andor Faber
Wetterskip Fryslân heeft het waterpeil in de Friese boezem met twee centimeter verhoogd. De watersituatie lijkt mede daardoor goed te zijn. Daarnaast is er momenteel nog genoeg wateraanvoer vanuit het IJsselmeer.
It wetterskip laat dagelijks zes miljoen kub water uit het IJsselmeer de Friese boezem in stromen. Zo'n 2,5 miljoen kub hiervan wordt gebruikt om het watersysteem door te spoelen om de verzilting in Noord-Fryslân tegen te gaan. Groningen krijgt ook water uit het IJsselmeer; hierbij gaat het om één miljoen kub.
Het waterpeil in de boezem wordt de komende dagen verder verhoogd, afhankelijk van de neerslag later deze week. Fryslân heeft namelijk nog steeds te maken met een neerslagtekort. Dat ligt gemiddeld op 110 millimeter. In het oosten van de provincie ligt het hoger, net zoals ij de Waddenzeekust.

Planten

It wetterskip waarschuwt dat de komende tijd verschillende sloten droog kunnen komen te staan. Daarnaast zal er meer begroeiing in het water komen. Grondeigenaren worden gevraagd om de sloten vrij te maken van deze planten, om zo de wateraanvoer te verbeteren.