Funderingstafel heeft advies voor veenweidegebieden: deel kosten half om half

Veenweidegebied © Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
De zogenaamde funderingstafel is met een advies gekomen voor de funderingsproblematiek waar woningeigenaren in vooral veenweidegebieden mee kampen. Het advies is om de kosten van de schade half om half te delen.
In opdracht van de provincie en Wetterskip Fryslân hebben bewoners, boeren en bestuurders uit het gebied bij elkaar zitten om te kijken wat er gedaan kan worden aan de schade aan de funderingen. Die is ontstaan na verlaging van de waterpeilen in het gebied.

Verantwoordelijkheid

Over het algemeen wordt gezegd dat fundering van een huis de verantwoordelijkheid is van de huiseigenaar, zegt burgemeester Van der Nadort van Weststellingwerf. Hij is voorzitter van de funderingstafel. "Wanneer je kijkt naar wat er is gebeurd in met name het veenweidegebied, hoe diep de ontwatering daar heeft plaatsgevonden, dat is veel dieper dan in de rest van het land. Dan kun je niet zeggen dat het alleen de schuld en verantwoordelijk is van de pandeigenaar."
Volgens hem is daarom gekeken naar een snellere en redelikke oplossing. "Daar kun je lang over soebatten, maar wij hebben gezegd dat een 50/50 verdeling van de kosten wat ons betreft een eerlijke verdeling is."
'Deel kosten funderingsproblematiek'
Daarmee hopen de betrokken partijen te voorkomen dat er jarenlang wordt gediscussieerd over de schuldvraag. "Blijf uit die discussie over verantwoordelijkheid en aansprakelijk. Benader het zo dat er een maatschappelijk probleem is en dat moet opgelost worden."
Gert Diever uit Echtenerbrug is een van de bewoners van een veenweidegebied die heeft meegedaan. "Wij hebben de schuldvraag buiten beschouwing gelaten om het proces niet te verstoren. We denken dat we op deze manier de mensen in een mooi tijdsbestek toch tegemoet kunnen komen."
Bij de provincie en Wetterskip Fryslân ligt ook al een plan voor de aanpak van dit probleem. Daarin komt het plan om de kosten te delen om sneller te kunnen compenseren nog niet voor. "We gaan er wel vanuit dat dit wordt meegenomen, anders waren we niet om tafel gegaan."

Draagvlak

Volgens Diever kan dit plan rekenen op een groot draagvlak. "Dit wordt gesteund door de bewoners, mensen die het probleem zelf hebben ervaren. Neem dit advies alsjeblieft in overweging."
"Het is enorm jammer, dat het rapport wordt aangeboden en dat het stuk voor Provinciale Statenleden en leden van het Wetterskip al klaar is en dat dit niet is meegenomen in het verhaal", zegt FNP-Statenlid Wopke Veenstra. "Ik vind het goed voorstel. De opzet is prima, de funderingstafel heeft goed werk geleverd."