VIDEO: Kerkdienst vanuit de Doopsgezinde Vermaning in Leeuwarden

Omrop Fryslân zendt elke zondag een kerkdienst met een oecumenisch karakter uit. In juli worden de diensten op verschillende plekken uitgevoerd. Deze zondag is dat in de Doopsgezinde Vermaning in Leeuwarden.
Het thema van de dienst is 'Vrucht dragen'. Voorganger is ds. Tjitske Hiemstra. Organist is Simon Bouma. Er is muziek van het blokfluittrio Gaudete met Sjoerd Prins, Marike Vastenhoud en Iteke Woudstra.
De liturgie van de dienst is hier te vinden.