Strenger mestbeleid EU: "Dit kost Friese boeren twee keer geld"

Landbouwverslaggever Gerrit de Boer © ANP / Omrop Fryslân
Nederlandse boeren mogen binnenkort minder mest uitrijden. Het ministerie van landbouw maakt volgens de NOS maandag bekend dat Nederland z'n uitzonderingspositie in Europa verliest.
Jarenlang mochten boeren in Nederland meer mest op het land uitrijden dan Europese collega's, maar de EU wil daar nu dus een eind aan maken.
Twee jaar geleden stemden de lidstaten van de Europese Unie nog in om de zogenaamde derogatie te verlengen, maar dat stopt nu.
Gerrit de Boer is landbouwverslaggever bij Omrop Fryslân. Gerrit, wat betekent dit besluit voor Nederlandse boeren?
"Dit betekent nogal wat. Volgens Europese regels mogen melkveehouders die hun dieren laten grazen 170 kilo stikstof uitrijden op eigen grond. Nederland heeft met een paar andere landen een uitzonderingspositie en daarom mogen boeren hier meer uitrijden. "
Wopke Veenstra (FNP) en Geert Veenstra (LTO) reageren op het strengere mestbeleid
"Voor Fryslân betekent die uitzondering dat boeren zo'n 250 kilo stikstof uit eigen mest over het land mogen brengen, dus 80 kilo meer dan in de regels staat. Als daar een eind aan komt, vallen de boeren terug op de 170 kilo."
Waarom is dat zo erg?
"Voor boeren die niet genoeg land hebben, betekent dit dat ze de mest moeten afvoeren. En dat kost veel geld."
Dit betekent dat boeren de mest zullen vervangen door kunstmest. Het kost ze dus twee keer geld.
Gerrit de Boer
"Bovendien willen ze de stikstof wel graag op hun land hebben voor de groei van gras. Dat betekent dat boeren de mest zullen vervangen door kunstmest. Het kost ze dus twee keer geld."
"De maatregel geldt bovendien al voor dit jaar en dat is heel ongelukkig voor de boeren. Zij hebben al mest uitgereden met de gedachte dat de derogatie dit jaar nog bestaat.
Dat kan ook geld kosten."
Waarom hadden Nederlandse boeren deze uitzonderingspositie?
"Dat heeft te maken met het gunstige klimaat hier, waardoor het groeiseizoen langer is. En ook met de vruchtbare delta die Nederland is, waardoor de planten en de grond de stikstof beter opnemen. Ook de efficiënte wijze van werken speelt een rol."
En waarom wil de EU nu een einde maken aan deze positie van Nederlandse boeren?
"Kort gezegd: omdat Nederland het niet goed doet op het gebied van natuur. Nederland voldoet niet aan de voorwaarden die aan de regel waren gesteld. We stoten te veel stikstof uit, het gaat slecht met de Nederlandse waterkwaliteit. Dat alles bij elkaar zint Brussel niet."
Hoe onverwacht komt dit nieuws?
"Het kabinet, de boeren en boerenorganisaties waren hier al bang voor. En ze zijn er erg ongelukkig mee."
"Land- en tuinbouworganisatie LTO zegt in verklaring dat het verlies van de derogatie een zwart scenario is voor kringlooplandbouw, omdat een kleiner deel van de mest die het land nodig heeft uit mest van dieren mag komen."
Land- en tuinbouworganisatie LTO laat in een eerste reactie dat het Nederlandse landbouwbeleid "tegenslag op tegenslag" is voor boeren.
"Verlies van derogatie is een zwart scenario voor kringlooplandbouw. Dit kost circa 10.000 tot 20.000 euro extra voor boeren, zonder dat het milieu er beter van wordt."
De boerenbelangenorganisatie vindt dat het ministerie van Landbouw moet zorgen voor toekomstperspectief. Dat moeten ze regelen in Brussel.
"Boeren worden nu weer meer afhankelijk van dure en vervuilende kunstmest. Dat kost boeren 10.000 tot 20.000 euro extra per jaar en het milieu wordt er slechter van. LTO zal zeker protest aantekenen, maar de kans is klein dat dat iets oplevert."