Reeën en andere dieren op industrieterreinen Eastermar en Kootstertille

Een ree met jong op het terrein van Vermilion Energy © Ynnatura
Het leeft op het industrieterreinen bij Skûlenboarch en Kootstertille. Beelden op wildcamera's tonen aan dat er heel wat dieren leven tussen de betonproducent, het asfaltbedrijf en de autosloper.
De industrieterreinen liggen aan het Prinses Margrietkanaal: Skûlenboarch bij Eastermar zuidelijk van het kanaal en Westkern bij Kootstertille noordelijk van het kanaal.
In december zijn elf camera's geplaatst in de gebieden. Deze kunnen ook nachtopnames maken. Eerder waren er al sporen gevonden van een vos en een otter. Die dieren zouden maar zelden voorkomen op de industrieterreinen, zo was het idee, vertelt Theun Wiersma van de stichting Ynnatura.
Zijn stichting wil bijdragen aan het natuurlijker maken van Fryslân. Dit vergroeningsproject op de industrierterreinen bij Skûlenboarch en Kootstertille is een proef waaraan negen bedrijven deelnemen, plus de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
Uit de proef bleek dat diverse dieren op de industrieterreinen vastgelegd zijn op beeld: de vos en de otter, maar ook de blauwe reiger en de buizerd.
Reeën komen het meest voor op de camerabeelden. Deze laatste diersoort is maar liefst een kleine vierhonderd keer vastgelegd, vertelt Theun Wiersma. "Je wacht niet dat zoiets daar voorkomt en dan in zo groten getale."
Theun Wiersma van de stichting Ynnatura
De stichting wil ideeën uitdragen hoe bedrijven met veel bestrating rondom het gebouw natuurlijker gemaakt kunnen worden. Er zijn faunavoorzieningen aangelegd, zoals vogelkastjes. Het blijft niet bij kleine kastjes. Op een loods in Kootstertille is een grotere vogelkast geplaatst. Het is de bedoeling dat daar een slechtvalk gaat broeden.
Op dit moment wordt de bestrating vervangen door beplanting, zodat ook de kleinere dieren terugkeren. Wiersma: "Dan komen de wat grotere diertjes en de grote zoogdieren uiteindelijk ook wel."
Met dit vergroeningsproject wil de stichting tevens een bijdrage leveren aan de oplossing van de stikstofcrisis. De verscheidenheid aan soorten in de natuur is snel achteruitgegaan en dat komt onder andere door stikstof, zegt Wiersma.