Illegaal sekswerk flink toegenomen in Leeuwarden, gemeente past regels aan

Sekswerker © Leo Middelsé
Illegaal sekswerk in huizen en hotels in Leeuwarden neemt toe. Dat zegt het collega van burgemeester en wethouders. Ze hebben mede daarom het beleid aangepast.
Door corona en sluiting van sekshuizen wordt er veel meer gewerkt op andere plekken, legt het college uit. Dat is in strijd met het beleid dat geen prostitutie in woningen en woonwijken toestaat.

22 prostituees in huizen en hotels

Volgens het college voldeed het beleid uit 2015 niet meer aan hoe het in de praktijk gaat. Zo werd bij prostitutiecontroles veertien keer vastgesteld dat er zonder vergunning werd gewerkt.
Bij de controles zijn 22 prostituees aangetroffen. Vijf van hen werkten in een hotel en zeventien in een woning. Vijftien prostituees waren niet in het bezit van een BSN-nummer, volgens een woordvoerder van de gemeente .

Dwangsom

In het nieuwe beleid is vastgesteld hoeveel geld er betaald moet worden als een persoon zich niet aan de regels houdt. Daarnaast is ook vastgesteld wanneer een gebouw, al dan niet tijdelijk, wordt gesloten.
Sekswerkers die zonder vergunning in een woning werken, lopen het risico om te moeten betalen. Ze kunnen een dwangsom opgelegd krijgen van 500 euro. Voor seksexploitanten ligt dat bedrag op 5.000 euro. Daarnaast is de kans aanwezig dat het gebouw wordt gesloten.
In het geval van minderjarige of illegale sekswerkers, of wanneer er sprake is van mensenhandel, geldt een sluiting van minimaal een halfjaar.