CDA Fryslân in brandbrief naar partijtop: 'Stikstofplan terug naar tekentafel'

CDA-gedeputeerde Friso Douwstra © Omrop Fryslân
De Friese CDA-afdelingen willen dat de stikstofplannen van het kabinet terug naar de tekentafel gaan. Dat hebben de facties kenbaar gemaakt in een brief aan Wopke Hoekstra, de fractie en het partijbestuur.
De CDA-afdelingen vinden de plannen 'onrechtvaardig en onrealistisch', zo laten ze weten. Daarnaast keuren ze ook het proces naar de plannen toe af. Dat heeft de provincies en de agrarische sector overvallen, vindt CDA Fryslân.
De afdelingen schrijven wel dat het 'evident' is dat alle partijen moeten bijdragen aan het halen van de natuurdoelen, maar vinden wel dat er niet alleen naar de agrarische sector gekeken moet worden, maar ook naar andere sectoren.
Het Friese CDA is niet voor het toevoegen van nieuw Natura 2000-gebied zonder onderbouwing of het uitbreiding van bestaande gebieden.

Terug naar de tekentafel

Partijleider Hoekstra zei op de ledenvergadering in Nijkerk "Dit is niet goed gegaan." Daarop zeggen de Friese CDA'ers: "Als het niet is goed gegaan, moet er terug worden gegaan naar de tekentafel. De positie van het CDA is bepalend."
De CDA-afdelingen doen daarom een dringend verzoek voor nieuwe plannen, om in hun ogen recht te doen aan de al in gang gezette gebiedsprocessen.
Er wordt geëist dat alle betrokkenen hun best doen om voor de Friese boeren een duidelijk ontwikkelingsperspectief te bieden. De CDA'ers hopen op ene persoonlijke reactie van de partijtip.
De brief is ondertekend oor de Friese voorzitter, de provinciale fractie en de CDA-fracties in de Friese gemeenten.