Palen in Waddenzee tussen Holwerd en Ameland meten slib in vaargeul

Waddenzee © Omrop Fryslân, Simone Scheffer
Rijkswaterstaat plaatst deze week twee meetpalen in de Waddenzee, tussen Holwerd en Ameland. Ze moeten over meerdere jaren meten hoeveel slib er in de vaarweg zit.
De ene meetpaal komt in de vaargeul, de andere in het Dantiziggat. Het is onderdeel van een breder onderzoek naar het verduurzamen van het baggerwerk voor onderhoud aan de vaargeul. De palen hebben een doorsnee van 30 centimeter en steken zo'n 6 meter boven de zeespiegel uit. Ze hinderen de scheepvaart niet.
De vaargeul zal de komende jaren steeds verder dichtslibben. Het baggeren heeft een negatief effect op de natuurwaarden van het gebied. Daarnaast kost het geld en vergroot het de CO2-uitstoot. Met het programma duurzaamheid wil Rijkswaterstaat de uitstoot verminderen. Het opgebaggerde slib zal voortaan verder weggebracht worden. De verwachting is dat door de sterkere stroming het water in en rond de vaargeul minder troebel zal worden.
Om daar beter zicht op te krijgen, worden de meetpalen geplaatst. De paal in het Dantziggat zal elk jaar iets worden verplaatst. Zo kan op termijn een breder beeld verkregen worden van de ontwikkelingen in het gehele gebied dat onder Ameland ligt.