Noordelijke Rekenkamer: kwaliteit stukken Provinciale Staten kan beter

Provinciale Staten © Omrop Fryslân, Onno Falkena
De kwaliteit van de bijeenkomststukken van Provinciale Staten kan beter. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer na de informatievoorziening van de staten.
Het onderzoek is maandagavond gepresenteerd. Volgens Jan van der Bij van de rekenkamer worstelen de 43 Friese stateleden vooral met slepende kwesties in de Friese politiek, zoals ijsstadion Thialf.

Korter in de politiek en kleinere fracties

Stateleden zitten tegenwoordig korter in de provinciale politiek dan voorheen. Bovendien opereren ze vaak in kleinere fracties. Daarom is het 'interne geheugen' van de staten achteruitgegaan.
"Met een grotere fractie kun je de portefeuilles verdelen. De gemiddelde fractie bestaat nu uit nog maar drie leden", zegt Van der Bij. "Met kleine fracties is het werk een stuk zwaarder."
Vooral bij langlopende dossiers, zoals Thialf of het Veenweideprogramma, missen stateleden regelmatig het overzicht. Ze weten vaak niet wat er eerder is besloten, en ook niet wat het effect was van eerdere besluiten.

Stukken voldoen niet aan format

Van der Bij pleit ervoor om die eerdere informatie voortaan zo overzichtelijk mogelijk op te nemen in de vergaderstukken, bij voorkeur met een tijdlijn erbij. Maar lang niet alle statestukken voldoen volgens de rekenkamer aan het format dat daarvoor is ontwikkeld.

Terugsturen

De rekenkamer adviseert Provinciale Staten daarom om voorstellen die niet aan alle eisen voldoen, voortaan terug te sturen en daar ook streng en consequent in te zijn.
Het Provinciehuis in Leeuwarden © Provinsje Fryslân
"Je ziet statenleden echt worstelen met het volgen van langslepende dossiers", vertelt Van der Bij. "Sommige slepen al decennia. Dan is er geen statenlid meer die aanwezig was bij eerdere besluiten. Je moet die informatie actief bundelen en aanbieden."

'Informatie in state-archief moeilijk vindbaar'

De staten hebben wel een eigen archief. Daar staat veel informatie in, maar het is voor veel stateleden een heksentoer om de goede informatie in dat archief te vinden, blijkt uit het onderzoek. De Noordelijke Rekenkamer pleit er daarom voor om alle informatie te ontsluiten in een openbaar toegankelijke Kennisbank waar informatie over belangrijke dossier wordt gebundeld.

Meer fractiemedewerkers in Fryslân

De rekenkamer is niet alleen kritisch over de gang van zaken bij Provinciale Staten. De kamer constateert ook dat de steun aan statefracties en stateleden in Fryslan uitgebreider is dan in de buurprovincies Drenthe en Groningen. De steun is nodig, want lid zijn van Provinciale Staten kost gemiddeld zomaar twintig uren per week.

Duizenden pagina's informatie

Steun bij het verwerken en verzamelen van alle informatie is dan zeker geen luxe, vindt Van der Bij. Voor sommige bijeenkomsten kan het om wel duizenden pagina's aan informatie gaan
Jan van der Bij van de Noordelijke Rekenkamer
Van der Bij pleit voor een goed inwerkprogramma voor mensen die nieuwe in Provinciale Staten komen. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die tussentijds in de staten komen.
In Fryslân is dat zeker nodig, want van de 43 stateleden die in 2019 werden gekozen, is al een op de vier opgestapt of tussentijds opgevolgd.