Fossylfrij Fryslân wil boeren indelen in categorieën voor effectievere stikstofreductie

Bouwe de Boer, Femke Wiersma en Danny van der Weijde © Omrop Fryslân, Geartsje de Vries
"Mijn droom is dat er een Fries plan komt voor de transitie naar een veel duurzamere maatschappij. Als Fryslân moeten we vooroplopen", zei Bouwe de Boer van Fossylfrij Fryslân zondag in het discussieprogramma van Buro de Vries.
Aan de discussietafel zaten verder nog D66-statenlid Danny van der Weijde en BBB-politica Femke Wiersma. Volgens De Boer lijkt de CO2-en stikstofproblematiek zoveel op elkaar dat die twee dossiers wel gekoppeld kunnen worden. "Ga dan met deskundigen om tafel en kom met een plan om deze problemen aan te pakken. Door gebruik te maken van innovatieve technieken en methodes kan er al heel veel gedaan worden."

"Boeren opdelen in categorieën"

"Voor de boeren zie ik er wel wat in om ze in categorieën in te delen en dan per categorie bekijken wat er het beste kan worden gedaan om die stikstofreductie te realiseren", stelt De Boer.
Wiersma is heel duidelijk als het gaat om de stikstofproblematiek en de opgave die de provincies nu hebben gekregen van de regering: "Die doelstelling moet van tafel. Alleen dan kan de dialoog weer op gang komen."
Wiersma doelt op de zogeheten 'kritische depositiewaarde' die is vastgelegd in een wet. Met de stikstofreductie moet die depositiewaarde worden gehaald, zo hebben de ministers Van der Wal en Staghouwer bepaald. Maar volgens Wiersma moet de doelstelling 'een robuuste natuur' zijn en moet het niet worden vastgelegd in harde normen.

Relatietherapie

Danny van der Weijde is het niet met haar eens. "Er moet een norm zijn. Anders komen we niet verder en gaat de rechter er weer voor liggen. Wat mij betreft blijft de doelstelling gehandhaafd en gaan we in gesprek over hoe we die doelstelling gaan halen."
Wiersma ziet daar geen heil in en maakt een vergelijking met relatietherapie: "Als je naar een relatietherapeut gaat, dan zeg je ook niet dat het doel om te scheiden overeind blijft." Over Johan Remkes als bemiddelaar tussen de boeren en de politiek is Wiersma niet enthousiast. Volgens haar staat hij niet genoeg boven de partijen en is hij als voorzitter van het adviescollege over de stikstofproblematiek niet onafhankelijk genoeg.
Tegelijk erkende Wiersma dat het moeilijk is iemand te vinden die zo boven de materie staat dat hij onafhankelijk is.