Gemengde reacties in agrarische wereld op het aanstellen van Johan Remkes als bemiddelaar

Johan Remkes © ANP
Bestuurder Johan Remkes is aangewezen als bemiddelaar die gesprekken met boeren en de politiek moet leiden.
De Tweede Kamer had om zo'n bemiddelaar gevraagd vanwege de heftige reactie uit de agrarische sector op de ingrijpende stikstofplannen.
Boeren blokkeerden zaterdag in Gorredijk de ijsfabriek, waar Tweede Kamerlid Romke de Jong eigenaar van is. Afgelopen woensdag stonden boeren met hun trekkers voor het provinciehuis in Leeuwarden en afgelopen maandag legden actievoerende boeren het verkeer op de A7 een tijd stil.
VVD'er Johan Remkes (1951) was eerder o.a. waarnemend burgemeester van Den Haag en commissaris van de Koning in Noord-Holland. Daarvoor was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vicepremier en staatssecretaris van VROM.
Remkes heeft veel ervaring als bestuurder en er wordt vaak een beroep op hem gedaan als crisismanager, zoals bij de formatie.

Belangrijke rapporten stikstofaanpak

In het stikstofdossier is hij geen onbekende. Hij leidde een commissie die twee belangrijke rapporten schreef over de stikstofaanpak. Daarin adviseerde hij onder meer doelen vast te houden (driekwart van de beschermde natuur onder de kritische stikstofgrens en halvering van de stikstofuitstoot) waar een deel van de boeren zich nu tegen verzet.
Vanaf 13 juli gaat Remkes aan de slag met de voorbereidingen. Het idee is dat de gesprekken in de tweede helft van augustus beginnen, schrijft landbouwminister Henk Staghouwer in een brief aan de Kamer.

LTO wil het gesprek aangaan

In de agrarische wereld wordt gemengd gereageerd op het nieuws van Remkes als bemiddelaar. LTO Nederland geeft in een schriftelijke reactie aan met Remkes in gesprek te willen. Wel zeggen ze niet betrokken of gehoord te zijn in de keuze voor Remkes.
Toch is het van belang om in gesprek te blijven, stelt LTO. Er was ergernis over het aanstellen van de bemiddelaar, omdat het niet volledig duidelijk is wat die precies gaat doen. LTO wil ook praten over de doelen van het kabinet. Als de bemiddelaar alleen maar aan wil horen, heeft het volgens LTO geen zin om te praten.
LTO Noord, de Friese delegatie van LTO, kon zondag nog niet reageren. Zij willen eerst met de andere fracties in gesprek.
Cees de Boer van Farmers Defence Force © Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort
Twee andere boerenorganisaties, Agractie en Farmers Defence Force zijn niet blij met het aanstellen van Remkes. Cees de Boer van FDF zegt dat Remkes niet de geschikte man is. "Een bijzondere keuze, want de rol van Remkes in aanloop naar dit kabinet (Remkes was formateur. red.) en zijn rol in het stikstofrapport zegt al dat hij partijdig is."

Onpartijdige bemiddelaar

Remkes was voorzitter in het adviescollege Stikstofproblematiek en gaf daarin een plan van aanpak voor de stikstofcrisis. "Daarnaast is Remkes een VVD-prominent en dan valt er moeilijk mee te praten."
FDF zegt nog wel in gesprek te willen met een bemiddelaar, maar dan moet duidelijk zijn wat die allemaal doet. "Iemand die het gesprek alleen maar voorzit, hebben we niets aan," zegt De Boer. "Er moet een bemiddelaar komen die onpartijdig is en die door zowel de boeren als de overheid goedgekeurd is. Dan pas kun je vooruit."
Cees de Boer van Farmers Defence Force over het aanstellen van Johan Remkes