Boeren blokkeren met trekkers Gorredijkster ijsfabriek van Tweede Kamerlid De Jong

Verschillende boeren blokkeren sinds zaterdagochtend met zeven trekkers de ingang van ijsfabriek De Jong's IJS in Gorredijk. De fabriek stond eerder onder leiding van D66 Tweede Kamerlid Romke de Jong
D66 wil de veestapel verminderen om de stikstofcrisis op te lossen. Romke de Jong heeft na zijn installatie in de Tweede Kamer afstand genomen van het bedrijf, vanwege belangenverstrengeling. Zijn vader Eeuwe de Jong bestuurt de fabriek sindsdien.
Door de blokkade kunnen ze er niet in of uit. Een aantal bedrijven dat een ijskar had ingehuurd, moest worden afgezegd. Het is onbekend hoelang de blokkade duurt.
Boeren blokkeren ijsfabriek
Eeuwe de Jong noemt de acties jammer. "De actie is gericht op mijn zoon. Hij is wel eigenaar, maar ik ben directeur/bestuurder. Hij heeft niks meer met het bedrijf te maken, ik heb het hier voor het zeggen. Ze blokkeren mij nu in mijn werkzaamheden."
Hij heeft een gesprek met de boeren gehad. "Ik snap de boeren wel en ik snap het boerenprotest ook wel. Ik weet ook wat de boeren de afgelopen 20, 30 jaar over zich heen hebben gekregen, maar het helpt mij nu niet. Ze hebben er ook voor gezorgd dat ik nu geen melk bij de boer kan halen, dus benadelen ze hiermee deze boer ook weer."
Verslaggever Willem Vermeltfoort was in Gorredijk

Geen melk meer

Een van de actievoerende boeren is Wubbo de Jong. "Zijn vader is directeur, maar Romke is nog wel eigenaar. Hij koopt de melk bij de boer, dat deed hij eerst ook bij mij. Toen hij als D66-er zei dat de helft van de boeren weg moest, deed dit mij zo zeer. Ik heb hem toen gebeld en tegen hem gezegd dat hij kan kiezen: of het lidmaatschap opzeggen, of geen melk meer krijgen. Romke bleef achter zijn standpunt staan, dus krijgt hij geen melk meer."
Toen de Natura2000-gebieden er kwamen, zouden de boeren die hierbij in de buurt zitten volgens hem daar geen last van hebben. "En dat gebeurt nu wel. We maken de natuur niet kapot, we onderhouden het juist, maar dat wordt niet gezien."
De boeren hebben met Eeuwe de Jong gesproken. "We hebben een goed gesprek gehad, aan de koffietafel. We willen graag dat Romke ons uitdraagt en voor ons opkomt." Ze wachten nog wel op een reactie van Romke de Jong zelf. Daar lijkt een impasse te zijn, want hij reageert met een schriftelijke reactie.
Ze zijn van plan om nog wel even te blijven. "We hebben de tijd wel. Het mag hem ook wel even zeer doen."
Tweede Kamerlid Romke de Jong van D66 © Omrop Fryslân
Romke de Jong reageert schriftelijk:
Boeren hebben vandaag de ijsjesfabriek waar ik eigenaar van ben geblokkeerd. Toen ik Kamerlid werd, heb ik dat bedrijf conform alle regels op afstand gezet. Dat wil zeggen: ik ben geen directeur meer, geen bestuurder en ik heb geen zeggenschap in de dagelijkse bedrijfsvoering.

De huidige directeur is vanmorgen het gesprek aangegaan met de boeren. Van hem heb ik begrepen dat de acties specifiek gericht zijn op mij als D66'er, vanwege mijn politieke overtuiging en de ideeën die wij hebben over de aanpak van de stikstofcrisis en de toekomst van de landbouw.

Ik heb er begrip voor dat boeren hun stem laten horen. Ik vind het echter onbegrijpelijk en onacceptabel dat ze dat doen door andere mensen schade toe te brengen. Het platleggen van delen van Nederland, van bedrijven, van onze snelwegen en andere infrastructuur is niet de manier om je mening te uiten.

De afgelopen weken zagen we nog veel ernstiger vormen van politici intimideren en bedreigen en van geweld tegen politie en hulpverleners. Mijn oproep aan de boeren is: stop daarmee. Zoek het gesprek met politici op een normale manier. Ik, mijn collega Tjeerd de Groot die onze stikstof- en landbouwwoordvoerder is, en alle andere D66'ers staan altijd open voor gesprek. Maar wel vanuit fatsoen en wederzijds respect.