'Signaalpaal' moet bezoekers informeren over toegang tot kwelder Westhoek

Een grote groep vogels bij de kwelder bij Westhoek © ANP
Er komt een experiment met zogeheten signaalpalen bij de kwelder van Westhoek. Afhankelijk van het tij geven de palen informatie over het betreden van de kwelder en het Wad.
Het is een proef in het kader van het project Wij en Wadvogels van Vogelbescherming Nederland en natuurbeheerder It Fryske Gea.
Een eerder plan met stoplichten is na kritiek ingetrokken. Toch willen de partijen zien of ze een goede aanpak kunnen vinden om verstoring van vogels te voorkomen op plekken waar ze veel zitten bij hoog water, zonder dat een gebied moet worden afgesloten.
Zulke plaatsen worden ook wel hoogwatervluchtplaatsen genoemd. Waddenvogels kunnen daar niet zonder, omdat ze eigenlijk geen andere plekken hebben wanneer de zand- en slikplaten onder water staan.
De hoogwatervluchtplaats van Westhoek is een van de drukste en belangrijksten. Daar genieten ook veel mensen van.

"In overleg met de gemeente"

"We gaan nu experimenteren met een nieuw soort informatiebord of -zuil die geplaatst gaat worden in overleg met de gemeente", zegt projectleider Ingrid Aaldijk van Vogelbescherming Nederland.
Die paal geeft aan wanneer het hoog of laag water is en wanneer je wel de kwelder en het Wad op kunt en wanneer niet. De informatie die je ziet correspondeert dus met het tij van dat moment.
De kwelder bij Westhoek met een wifiteller om bezoekers te registreren © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Het gaat hier om gedragsregels en geen plicht, zegt Aaldijk: "Bij hoog water liever dus niet, maar dan kun je nog steeds van een afstandje met een verrekijker genieten van tienduizenden vogels die er aan het overtijen zijn."
Hoe goed dat werkt, wordt onderzocht met Sovon Vogelonderzoek door een eerder onderzoek naar verstoring te herhalen. "Maar we gaan ook met bewoners en bezoekers in gesprek om te kijken wat ze vinden van zo'n informatiezuil en of ze ook bereid zijn die informatie op te volgen."
Verder gaat Sovon kijken wat er nog te verbeteren valt. "Die informatie nemen we mee om hopelijk ook andere hoogwatervluchtplaatsen zo in te richten en erover te communiceren dat we de rust voor de vogels kunnen versterken", voegt Aaldijk toe

Hoge mate van bereidheid

Uit een recent onderzoek van de Waddenvereniging met hogeschool NHL Stenden blijkt volgens Aaldijk "dat er een hele hoge mate van bereidheid is bij mensen om zich aan de regels te houden om daarmee vogels te beschermen. Dat draagvlak neemt ook toe naarmate de leeftijd toeneemt."
Al is het wel zo dat met name 'andere mensen' hun gedrag moeten aanpassen. Veel mensen zegt dat ze eigenlijk niet zoveel weten van de vogels op het Wad.