Minder melkveehouders, maar meer megastallen in Fryslân

© ANP
Het aantal megastallen is de laatste jaren gegroeid, zowel landelijk als in Fryslân. In onze provincie is het totale aantal melkveehouders juist teruggelopen.
In 2017 stonden er nog 2.788 melkveebedrijven in Fryslân, dat zijn er nu nog 2.455. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van Wakker Dier, een stichting die zich inzet voor dierenwelzijn.
Er zijn wel meer megastallen dan vier jaar geleden. In Fryslân staan er 145. Dat gaat in 137 gevallen om een melkveestal. In geen enkele andere provincie staan er meer.

Van 115 naar 145

Bij de vorige inventarisatie, in 2017, had Fryslân nog 115 megastallen. Fryslân is geen uitzondering: in tien van de twaalf provincies is het aantal megastallen toegenomen.
In vergelijking met 2010 is het aantal megastallen in Fryslân zelfs verdubbeld. Toen waren het er nog 72.

21 miljoen dieren in megastal

Eén op de vijf dieren in Nederland leefde op 1 april 2021 in een megastal. Dat gaat om bijna 21 miljoen dieren.
Van een megastal is sprake als een veehouder op één locatie meer dieren houdt dan 250 melkkoeien, 7.500 vleesvarkens, 1.200 zoogvarkens, 120.000 legkippen, 220.000 vleeskippen, 2.500 vleeskallen of 1.500 geiten.
Volgens Wakker Dier gaat de groei van het aantal megastallen in tegen de wens van de overheid. Het ministerie van landbouw wil dat Nederland in 2030 "koploper in kringlooplandbouw" is.
Wakker Dier zegt ook dat megastallen de risico's voor dieren verhogen. Bij brand of ziekte, zoals vogelgriep, treft het in een keer heel veel dieren. Bovendien, zo stelt Wakker Dier, dragen megastallen eraan bij dat er minder boeren zijn en daarnaast is er minder aandacht voor individuele dieren.