Wiebe Wieling nieuwe commissaris Omrop Fryslân

© Eigen foto
De Raad van Commissarissen (RvC) van Stichting Omrop Fryslân heeft besloten Wiebe Wieling (1955) uit Hurdegaryp te benoemen tot nieuwe commissaris. Hij volgt met ingang van 1 september 2022 Ger Jaarsma op, die het eind van zijn termijn in de RvC heeft bereikt. Wieling vult daarmee de politiek-bestuurlijke portefeuille in. Saakje Mulder neemt het voorzitterschap van de RvC over van Ger Jaarsma.
Wieling neemt veel bestuurlijke en toezichthoudende ervaring mee. Hij is bestuurder geweest bij Hogeschool Van Hall Larenstein en Hanzehogeschool Groningen, en voorzitter van het College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord. Daarnaast was hij actief in de Raad van Toezicht van GGZ Friesland en als voorzitter van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Hij is sinds 2006 voorzitter van de Koninklijke Vereniging "De Friesche Elf Steden".
Saakje Mulder is blij met de aankomende benoeming van Wieling: "Hij heeft een brede ervaring die aansluit bij wat de Omrop nodig heeft. Ook met zijn uitgebreide netwerk versterkt hij de Raad van Commissarissen. Wij kijken dan ook zeer uit naar de toekomstige samenwerking." Wieling zelf is ingenomen dat de keuze op hem is gevallen: "Ik wil graag wat betekenen voor een prachtig instituut als Omrop Fryslân. Middenin de samenleving en heel belangrijk voor de Friese taal en cultuur, daar zet ik mij graag voor in."
Ger Jaarsma neemt na 12 jaar afscheid van de Raad van Commissarissen en wordt opgevolgd als voorzitter door Saakje Mulder, die al 4 jaar actief is in de RvC. In de Raad hebben ook Gerrit Hiemstra, Lian Nijenhuis en Edwin Meijer een zit.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jitske de Hoop (beliedsadviseur Fryske taal & kultuer): 058 299 77 17.
Het volledige persbericht is hier te downloaden.