Dominee moet boze boer luisterend oor bieden

In Fries boerenbedrijf protesteert tegen het stikstofbeleid van het kabinet © ANP
Friese kerken willen graag een luisterend oor bieden aan boze boeren. De boerenprotesten om het stikstofbeleid verharden in rap tempo en dat moet stoppen, vindt de werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân. "Boeren moeten mensen hebben die ze vertrouwen."
De kerken hopen een rol te spelen in het oplossen van de frustraties onder de boeren. "Een dominee zal ook niet meteen een oplossing hebben, maar dat hoeft ook niet", zegt Douwe Hiemstra, voorzitter van de werkgroep. "Een praatje kan voor wat versoepeling zorgen."
Boeren staan niet zo snel bij de predikant op de stoep, zegt Hiemstra, die ook gemeenteraadslid is voor het CDA in Smallingerland. "Boeren moeten iemand hebben bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen en die niet meteen iets van ze willen."

Vrijblijvend praten

Er zijn wel mensen met wie boeren kunnen praten, maar dat is nooit helemaal vrijblijvend, volgens Hiemstra. "Een voerkoopman, een mechanisatieman, een veearts. Die moeten allemaal wat van de boer, of andersom. Een dominee kan zo bij een boer het erf op fietsen."
Hiemstra denkt dat boeren al langer behoefte hebben aan zo'n praatje, niet pas sinds de stikstofproblematiek. "Steeds meer boeren werken alleen. Eerder had je bedrijven dat de hele familie meewerkte, maar nu zijn ze hele dagen alleen. En als je dan de hele dag stikstofverhalen hoort, dan loop je vast."
Mei-inoar ha we de opdracht om op de ierde te passen.
Douwe Hiemstra
In een brief roept de werkgroep dominees op om 'niet alleen bij de eigen schaapjes' langs te fietsen, maar ook eens bij mensen die niet in de kerk komen. "Samen vormen we de gemeenschap. Samen hebben we de opdracht om op aarde te passen."
Hiemstra waarschuwt ook om niet alleen naar boeren te kijken bij de stikstofproblematiek in de landbouw. "We consumeren zoveel met z'n allen, we willen nooit een stapje terug. Dat heeft alles opgejaagd."

Steeds groter

"Eerder kon een boer nog een inkomen hebben met 500 tot 600 eieren en een paar koeien. Maar daar verdienen ze steeds minder aan, dus moesten ze groter worden."
Onder de boeren is de ontkerkelijking een tijd geleden ook begonnen. Die band tussen boeren en kerken is minder sterk, zegt Hiemstra. "Maar ze staan nog wel dicht bij het geloof, alleen in een andere vorm. Ze voelen wel de verbinding tussen de grond, de aarde en het geloof."