Ophokplicht voor vogelgriep ingetrokken in zuidoost-Fryslân

© ANP
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt de ophokplicht in voor pluimvee in de regio waar het zuidoosten van Fryslân ook deels onder valt. De minister wil ruimte geven aan 'vrijeuitloopbedrijven'.
Een groep zaakkundigen van de overheid heeft gekeken naar de huidige situatie en hierbij beoordeelt hoe groot de kans is dat een pluimveebedrijf wordt geraakt door een besmetting. Voor heel Nederland geldt de kans op besmetting op 'matig tot hoog', als de ophokplicht wordt ingetrokken.
Dezelfde deskundigen hebben het risico voor verschillende risico's beoordeelt. In de gebieden waar het risico als 'matig' geldt, wordt de ophokplicht ingetrokken. Dat is bijvoorbeeld het geval in he zuidoosten van Fryslân.
In de rode gebieden geldt nog een ophokplicht, in de groene gebieden niet meer. © Ryksoerheid
De deskundigen geven bij het intrekken van de ophokplicht aan dat de inschatting 'een hoge mate van onzekerheid' bevat. Sinds mei zijn er in deze regio's geen meldingen gekomen van dode wilde vogels met een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep.

Verontrustend

"De vogelgriepsituatie in Nederland is ernstig", zegt minister Henk Staghouwer. "In de natuur hebben veel wilde vogels te lijden onder het virus en zo'n 66 Nederlandse pluimveelocaties zijn sinds oktober 2021 besmet geraakt en geruimd."
Hij zegt dat de vogelgriepuitbraken verontrustend zijn en zegt dat de vogelgriep voorlopig niet meer weg is te denken uit Nederland. "Desalniettemin wil ik in regio's waar dat wèl verantwoord kan worden geacht, de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee gedeeltelijk intrekken."
Piet Faber van LTO Noord